Bolu’daki Tarih Eserler Nelerdir Kısaca

- in Coğrafya

Bolu İlindeki Tarihi Eserler Nelerdir Kısaca Bilgi.

Tarihi Eserler Bizanslılar ve Osmanlılar zamanından kalmadır. Bizans devrine ait olanlar daha çok Düzcenin üskübü yöresindeki Bünüs köyündedir. Osmanlı devri eserleri cami. medrese, hamam. han, kaplıca vb. dir. Eski Bolu kalesinin izlerinin bulunduğu tep de yapılan kazılarda birçok sütun başlığı bulunmuştur. Osmanlı eserlerinin en eskisi Yıldırım Bayezid zamanında yapılan Ulucami veya Paşa camii’dir. Tek kubbesi ve iki minaresi olan Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan bu cami depremlerde zarar görmüştür. öteki mimarı eserler arasında Demirtaş Paşanın oğlu Mehmed Bey’in yaptırdığı Semsipaşa camii ile İsfendiyar oğullarından Musa Paşanın yaptırdığı ve son depremlerde yıkılmış olan cami vardır.

Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı Orta Hamam, Sokullu Mehmed Paşanın yaptırdığı Tabaklar hamamı harap olmaktan kurtulan eserlerdendir. Yıldırım Bayezid’in yaptırdıgi Taş han avlusuz han tipindedir.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 297