Böcekler Hakkında Bilgi

- in Hayvanlar

Böcekler Hakkında Bilgi. Böcekler nasıl beslenir, çeşitleri nelerdir? Böceklerin özellikleri ve yapıları nasıldır? 

Kuşlar ve yarasalar gibi böcekler de uçabilen canlılardır. Diğer hayvan türlerine göre çok daha fazla böcek türü vardır. Günümüzde yaklaşık bir milyonun üzerinde farklı tür saptanmıştır ve sürekli yeni türler bulunmaktadır.

Yusufçuklar, tüm böcekler arasında en hızlı uçandır. Bazıları saatte 50 km hızla uçabilir. Uçuş için çok uygundur ve geriye doğru uçma yetenekleri vardır.

Bir böceğin vücudu üç bölüme ayrılır: Ağız, gözler ve başlarının üzerinde duran koku almaya ve hissetmeye yarayan antenler. Böceklerin çoğunda üç çift bacak ve göğse bağlı iki çift kanat bulunur. Mide, sindirim sistemi ve üreme organları karın bölgesinde yer alır.

Dışarıda bulunan iskelet

Yengeçler ve örümcekler gibi böcekler sert ve koruyucu dış kabuğa, yani egzo iskelete sahiptir. Bu iskelet, suya karşı dayanıklıdır ve havada kurumayı engeller. Böceklerin çöllerden dağlara kadar dünyada neredeyse her yerde yaşayabilmelerine imkan tanır.

Dış iskeletin en önemli dezavantajı esneyememesidir. Bu nedenle böcekler büyüyebilmek için kabuk değiştirir. Sonuç olarak birkaç sıçramayla büyümelerini tamamlarlar. Bir süre sonra beslenme ve büyüme sonrasında sert olan dış iskelet ayrılır ve eski olan derinin altında, yeni ve esnek bir deri barındıran böcek büyüme gösterir. Önceleri bu yeni kabuk, yumuşak ve büyümeyi r sürdürmeye elverişli olur. Ancak hızla sertleşerek böceği korumaya ve bulunduğu alanda hapsetmeye devam eder.

Çevrede böcekler

Bilim adamları henüz bilmediğimiz 7 milyon tür böcek olduğunu düşünürler. Değişik böceklerin sayısının çok olmasının nedenlerinden biri, aynı ortamda farklı türlerin rahatlıkla yaşayabilmesidir. Tek bir ağaç, birçok böcek barındırabilir. Bazıları köklerde, bazıları kabuğun altında ya da üstünde, bazıları da yaprakta yaşayabilir. Bazıları gündüz aktifken bazıları gece aktif olabilir. Değişik böcek türleri, yılın değişik zamanlarında aktiftir.

Böceklerin çoğu sadece tek bir yiyecek türüyle beslenir; ancak onların arasındaki her şeyi yiyebilirler. Bu nedenle bazı böcekler, ekinler ve dükkanlardaki ürünler için zararlıdır. Ancak yine de çoğu zararsızdır ve paylaştığımız dünya için hayati önem taşır. Çiçeklere polen taşıyan arılar ve kelebekler bizler için yararlıdır. Uğur böceği ve pervane gibi bazı böcekler fidan biti gibi zararlı böceklerle beslenir. Ancak nadiren en önemli böcekleri aklımıza getiririz. Bunlar kara böcek ve hamam böceği gibi ölü bitki ve hayvanların artıklarıyla beslenen geri dönüşüm böcekleridir. Bu kalıntılar böceklere geçtiğinde kimyasallarına ayrıştırılarak toprağa döner ve toprağı besler. Bitkiler büyürken bu kimyasalları kullanır.

Başlıca Böcek Grupları

300 milyon yıl önce evrim geçirmiş olan ilk böceklerin vücutları, yine günümüzdeki böcekler gibi üç bölüme ayrıldığı halde kanatları olmadığı sanılmaktadır. Bazı kanatsız böcek türleri hâlâ varlıklarını sürdürmektedir. Bu böcekler leş yiyici böceklerdir ve ölü bitki ya da hayvanların olduğu yerlerde yaşarlar. Yavruları yumurtadan çıktığında tıpkı ebeveynlerine benzer.

Böceklerin çoğunun kanatları vardır ve hemen hemen hepsi uçabilir. Çekirge gibi böcekler, tıpkı ebeveynlerine benzeyen; ancak başlangıçta kanatları olmayan yavrular dünyaya getirir. Her bir kabuk değişiminde kanatları daha da büyür. Tamamen büyümelerini tamamladıklarında uçabilir hale gelirler. Yetişkin olduklarında, yavruyken yedikleri yiyeceklerin bazılarını yemeye devam ederler. Bu şekilde gelişme gösteren böceklere yarı metamorfoz geçirmiş böcekler denir.

Üçüncü böcek grubunun yavruları yumurtadan larva olarak çıkar. Ebeveynlerinden farklı görünür ve değişik besinlerle beslenirler. Tamamen büyüdüklerinde yetişkin olana kadar geçirecekleri ara zamanda krizalite dönüşürler. Yetişkinlerin çoğu, çiçek nektarıyla beslenir ve çiçekler için önemli polen taşıma görevini üstlenirler. İyi bilinen böceklerin çoğu, bu aşamalardan geçerek gelişir ve bu tür gelişime tam metamorfoz adı verilir.