Bizans İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

- in Tarih

Bizans İmparatorluğu Hakkında Kısaca Bilgi

Bizans İmparatorluğu ya da Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğunun doğu kısmında 330-395 yıllarında kurulan devlete verilen addır. 1453’e (İstanbul’un fethi) kadar ayakta kaldı. 1461’e kadar Trabzon İmparatorluğu aracılığıyla varlığını sürdürdü.

Bizans (günümüzde İstanbul) üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan savunması kolay eski bir Yunan şehriydi. Romanın ilk Hristiyan imparatoru Büyük Konstantin, Roma’nın yerine Bizans’ı tüm imparatorluğunun başkenti yaptı ve MS 330’da ismini Konstantinopolis olarak değiştirdi.

Batı Roma İmparatorluğu dağılırken Doğu Roma İmparatorluğu güçlü kaldı. 6. yy.da Bizans İmparatoru Jüstinyen İtalya, İspanya ve Kuzey Afrika’nın bazı kısımlarını geri aldı. Ama 7. yy.dan itibaren imparatorluk devamlı saldırı altındaydı. Slav kabilelerinin ve Müslüman Arapların şehri alma girişimleri başarısızlığa uğradı. Türkler 1071’de Filistin’i işgal etti. 1099’da imparator Batı Avrupa Hristiyanlarından askerî yardım istedi. Bizans İmparatorluğu 250 yıl daha varlığını sürdürdü. 1453’te Türkler, Konstantinopolis’i fethetti ve Osmanlı İmparatorluğunun başkenti yaptı.

Bizans kiliselerinin en büyüğü İstanbul’daki Ayasofya’dır. Duvarlar İncil’den hikayelerin ve ünlü Bizans imparatorlarının mozaikleriyle kaplıdır. Bu güzel mozaik, Bizans İmparatorluğundaki en güçlü kadın olan İmparatoriçe Zoe’yi gösterir.

6. yy.da Bizans İmparatoru Jüstinyen’in en önemli başarısı, Roma Kanunlarıydı. 1000 yıldan uzun süredir yapılmış tüm kanunları tek bir yasal sistem altında topladı. Bu halen Fransa, İtalya, İskoçya ve birçok ülkenin yasal sistemin temelidir.