Biyocoğrafya Nedir? Neyi İnceler, Alt Dalları

- in Coğrafya

Canlıların coğrafi dağılımını inceleyen bilim dalı. Bitki-coğrafyası ve hayvan coğrafyası alt dallarına ayrılan biyocoğrafyanın temel amacı, bitkilerin ve hayvanların coğrafi dağılımları konusunda bilgi toplamak, farklı yaşama alanlarını belirlemektir.

Bitki coğrafyacıları ile hayvan coğrafyacıları bu amaçla yerküreyi niteleyici bitki ve hayvan toplulukları bulunduğu kabul edilen büyük bölgelere ayırmışlardır. A.R. VVallace ve P. L. Scla-ter’in yaptıkları bölümlemeye dayandırılan hayvan topluluğu bölgeleri şöyle ayrılmıştır: Yeniarktika (Kuzey Amerika’nın büyük bir bölümü); yenitropikal (Güney ve Orta Amerika); eskiarktika (Avrupa ve Asya, tropikal bölgelerin kuzeyi, Kuzey Afrika’nın bazı kesimleri); Etyopya (Afrika’nın kuzey kıyıları dışında tümü); doğu (Tropikal Asya ve onlara bağlı adalar); Avustralya (Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Gine, Okyanusya ve Güneydoğu Asya’nın bazı kesimleri).

Bitki coğrafyacılarının kullandıkları bölümleme, dünyanın temelde “Yeni Dünya” (Amerika kıtası) ve “Eski Dünya” (Avrupa, Asya, Afrika) diye ikiye ayrılmış olmasına karşın, daha çok kıta bölgeleriyle ilgilidir.

Coğrafi yalıtım, yani bir bitki ya da hayvan topluluğunun adalar gibi çevreden kopuk bir ortamda kalması, evrimini etkileyebilir. Ada biyocoğrafyası kavramı, çevre bilimin önemli kavramlarından biridir; buna göre, herhangi bir yalıtılmış topluluktaki türlerin sayısını, yeni türlerin adaya gelme oranı ile adada var olan türlerin soyların tükenmesi arasındaki denge belirlemektedir.