Bingöl Tarihi, Bingöl İlinin Kısaca Tarihçesi

- in Coğrafya

Çok eski bir tarihte günümüzdeki Bingöl’ün yerinde kurulmuş olan, 1945 yılına kadar Çapakçur adıyla bilinen yerleşme yerinin hangi dönemde kurulduğu ve eski çağlarla ilgili tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

Halife Osman döneminde İslam orduları tarafından fethedilen Çapakçur kalesi ve yöresi, Doğu Anadolu’nun öbür kesimleri gibi Araplar ile Bizans arasında sık sık el değiştirdi. Malazgirt zaferinden sonra Selçuklular tarafından fethedilip, Doğu Anadolu’da kurulan beyliklerden Artukoğulları Beyliği sınırları içine girdi. XII. yy’ın sonunda Eyyubiler tarafından alınıp, 1228’de Celâiettin Harzemşah’ın birlikleri tarafından yağmalandı.

XIV. yy’ın sonlarına doğru Erzurum’u işgal ettikten sonra ordugahını Çapaklçur’da kuran Timur’un Muş ve Ahlat’a doğru yaptığı seferinde üs olarak kullandığı kent, Akkoyunluların eline geçti. Kent ve yöresi Akkoyunlular ile Karakoyunlular arasında sık sık el değiştirip, daha sonra Safeviler tarafından alındı. Yavuz Sultan Selimin doğu seferi sırasında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı yönetim örgütünde XIX. yy’a kadar Diyarbekir eyaletine bağlı bir sancağın merkezi oldu. XIX. yy’ın ikinci yarısında eyaletlerin^ kaldırılmasından sonra, Bitlis vilayetinin Genç sancağına bağlı bir kaza merkezi yapıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında 19151917 arasında bir dizi çarpışmadan sonra Ruslar tarafından işgal edilip, 1917’de Rus işgalinden kurtuldu.