Bingöl İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

- in Coğrafya

Bingöl ilinin ekonomik etkinliklerinin başında hayvancılık gelir. Hayvancılığın bu kadar gelişmesinde, otlakların geniş yer tutmasının rolü vardır: İl topraklarının yarıya yakını, çayır ve otlaklarla örtülüdür. En çok koyun yetiştirilir. Kıl keçisi sayısında eski yıllara göre azalma görülmektedir.

Çayır alanlarının fazla yer tutması, ekili-dikili alanların gelişmesini engellemiştir. Bu nedenle, tarım, ekonomik etkinlikler arasında her zaman hayvancılıktan sonra ikinci planda kalmıştır. En çok buğday ekilirse de, üretim fazla değildir. Sanayi bitkileri arasında, şeker pancarı yetiştirilir. Elde edilen ürün, Elazığ fabrikasına gönderilir. Çok az miktarda da tütün ekilir.

İlin yeraltı gelir kaynakları, henüz tam anlamıyla tanınmış değildir. Karlıova çevresinde linyit yatakları bulunduğu bilinmektedir. Sanayi bakımından da Bingöl, ülkemizin en geri kalmış illeri arasındadır. Turizm, özellikle dağ turizmi yönünden zengin potansiyeli olmakla birlikte, değerlendirilmeyi beklemektedir. ULAŞIM
Ulaşım bakımından, batı-doğu doğrultulu iki ana eksen, ilin can damarıdır: Elazığ-Van kara yolu ve Haydar-paşa-İran demir yolu. Bunların birincisi ilin merkezinden, ikincisi Genç ilçesinden geçer.