Balıkların Dünyaya Dağılımı

- in Hayvanlar

Balıklar, 5 000 m yükseklikten (And dağlarında deniz düzeyinden 3 800 m yüksekte bulunan Titicaca gölü, vb.), Büyük Okyanus’un derinliği 10 000 m’yi bulan diplerine kadar dünyanın bütün sularında bulunurlar. Bazı sazan balığı türleri gibi balıklar, su sıcaklığının 45 °C bulduğu sıcak bölgelerde yaşayabilirler; Antarktika bölgesinde bulunan Chaenocephalus cinsi üyeleri gibi bazı türler), su sıcaklığının , 0 °Cın altına düştüğü yerlerde bile yaşamlarını sürdürebilirler. 107 kılıç balığı türü (Türkiye’de bulunan türü Xiphias gladius), dünyanın tropikal ve yarı tropikal sularına yayılırken, bazı türlerin yayılma alanı çok dardır: Söz gelimi bir sazan balığı türü olan Cyprinodon diabolicus, yalnızca ABD’de Nevada’daki bir ırmakta bulunmaktadır.

Dünya yüz ölçümünün % 70 i okyanuslar ve denizlerle, karaların % 3,51 de (toplam dünya yüz ölçümünün % 11) tatlı sularla kaplıdır. Bütün bu sularda 20 000 ya da daha çok balık türünün yaşadığı sanılmaktadır. Bu sayı, geri kalan bütün omurgalı türlerinin sayısına eşittir ya da onlardan fazladır: Dünyadaki kuş türü sayısı yaklaşık 8 600, sürüngen türü 6 000, memeli türü 4 500, iki-yaşayışlıtürü 2 500’dür. Balık türlerinin % 60 i denizlerde, % 40 ı tatlı sularda yaşar.

Birçok balık türü karalara bağımlıdır: Yaşamlarının belli bir bölümünü karalardaki tatlısu sistemlerinde geçirirler ya da karalara yakın yaşarlar ve karasal çevreden etkilenirler. Deniz balıklarının büyük çoğunluğu da kıyı yakınlarında yaşar; çünkü bu bölgelerde besin maddeleri çok daha bol bulunur. Karaların sağladığı yararlar arasında, kimyasal ve organik maddeler sayılabilir; ırmakların taşıyıp boşalttığı bu maddeler, okyanus diplerinde, nitrat ve fosfat çökeltileri sağlarlar (dalgaların, akıntıların, güneş ışığının sayesinde suların havalanmasına katkıda bulunur).