Balık Hakkında Kısa Bilgi

- in Hayvanlar

Suda yaşayan, yüzgeçli, solungaçlı, soğukkanlı omurgalı hayvanlara topluca verilen ad. Balıkların çoğunun bedeni, su içinde yüzmelerini çok kolaylaştıran iğ biçimindedir; bununla birlikte, türden türe büyük biçim farklılıkları gözlenir: Bazıları dil balığı gibi yassı ve yuvarlak, bazıları denizatı gibi düşey ve köşeli bedenli olur. Balıkların beden boyutlarında da çok büyük farklılıklarla karşılaşılır: Filipinlerde yaşayan cüce kaya balığı türü Pandaka Pygmaea’nm boyu 12 mm, ağırlığı 1,5 g’dırbve boyu 6 mm’ye ulaşınca cinsel olgunluğa erişir; buna karşılık, tropikal denizlerde yaşayan köpekbbalıklarından Rhinocodon typus’un boyu 18 m, ağırlığı 20 ton dolayındadır.

Eskiçağ insanlarının sürekli avladığı ilk hayvanlar arasında balıklar başta gelir. Günümüzde de Büyük Okyanus’un güney kesimindeki adalarda ve Güney Amerika’da yaşayan oldukça ilkel bazı toplulukların beslenmesi, büyük ölçüde balığa dayanır; öte yandan, birçok sanayileşmiş ülkenin beslenme rejiminde de balığın yeri çok önemlidir. Fransız balıkçıların mezgit balığı avlamak için Kanada’yı buldukları ve Norveç, İskoçya, Japonya kıyılarına ve ringa balığının kıyıya iyice sokulduğu başka ülkelere gittikleri söylenir.

Günümüzde balık, insan besini, hayvan besin maddesi ve yağ olarak tüketilmektedir. Ayrıca birçok ülkede balık avı çok zevkli bir spor sayılmakta ve çok yaygın biçimde iç turizm hareketi yaratarak, hem av bölgeleri için iktisadi bir kaynak oluşturmakta, hem de balıkçılık gereçleri sanayisinin gelişmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte, dünya nüfusunun artmasına paralel olarak, avlanan balık miktarının da artması ve sularda ortaya çıkan kirlenme, dünyadaki balık nüfusunu azaltmakta ve birçok türü soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle bütün dünyada zaman zaman avlanma yasaklarının konması ve bazı türlerin avlanmasının durdurulması, balık soyunun tükenmemesi için zorunlu görünmektedir.