Atasözü ve Deyim Arasındaki Fark Nedir Kısaca

- in Edebiyat

Atasözü ve Deyim Arasındaki Fark Nedir Kısaca. Deyim ve atasözü nasıl ayırt edilir? 

Cümle biçimindeki deyimlerle atasözlerinin çoğu kez birbirlerine karıştırıldığı görülür. Bunun nedeni, ikisinin de cümle biçiminde olması ve güzel, soylu bir anlatım taşımasıdır. Güzel bir söyleyiş göstermesidir. Ancak şu bilinmelidir ki atasözleri birer genel kural niteliği taşır. Taşıdığı düşünce her zaman, her yerde, herkes için doğrudur.

“İt itin kuyruğuna basmaz.” atasözü “Bir çıkardan pay alanlar, kötülük yapmakta ortak davrananlar birbirlerine kötülük yapmazlar, birbirlerini incitmezler.” anlamında ve bir gerçeği dile getiren bir söz iken,

“İtin ayağını taştan mı sakınıyorsun?” sözü bir durumu anlatmak için kullanılan özel bir kalıptır.”

“Suçu gelin etmişler, kimse güvey girmemiş.” sözü yine herkesçe kabul gören, genel kural niteliğinde özlü bir söz iken

“Hem suçlu, hem güçlü.” sözü yine özel bir durum karşısında söylenen bir sözdür.

Deyimlerde kesin yargı, öğüt ve yol göstericilik yoktur. Atasözleri ise genel kural niteliği taşır.