Atasözlerinin Önemi Nedir?

- in Atasözleri

 

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız atasözleri neden önemlidir? Atasözleri topluma hangi mesajı verir, Atasözlerinin önemi ile ilgili kısaca bilgi.

ATASÖZLERİNİN ÖNEMİ

Bir atasözü, “Atalar sözü Kurana girmez, yanınca yelüşür.” der.

Bu düşünce, atasözlerinin halk arasındaki inandırıcılığını, kutsallığını gösterir. Çünkü, bir ulusun yaşama nasıl baktığı, insana nasıl ve niçin değer verdiği, hangi toplumsal kural ve ilkelere uyma gereği duyduğu atasözlerinden anlaşılır. Aşağı yukarı her atasözü insana yöneliktir. Onları bilinçlendirmeyi, sorunlarının farkına vardırmayı ve topluma yararlı hale getirmeyi sağlar.