Atasözlerinin Oluşumu

- in Atasözleri

 

Atasözleri nasıl oluşmuştur, ortaya çıkmalarında hangi faktörler etkili olmuştur.  Atasözlerinin Oluşum süreçleri hakkında bilgi.

ATASÖZLERİNİN OLUŞUMU

Atasözlerinin çoğu anonim kaynaklardan gelir.

Bunları ilk çıkış yerlerine dek izlemek güçtür. Ancak, bunların temelde bir özdeyişe dayandığı ileri sürülebilir.

Halktan bilge kişilerin yaşam olaylarını kendilerine göre değerlendirdikleri, bu değerlendirmelerin zaman içinde ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılırken biçim ve içerik yönünden değişikliğe uğradığı, beğenilme sonucunda da bireysellikten çıkarak ortak sözler haline geldiği görülmektedir.

Geçerli bir dünya görüşü öneren, sorunlara çözüm getirici nitelikte, tutarlı, mantıklı bu sözler, toplumun bütününü kucaklayınca söyleyeni unutulmuş ve kamunun malı haline gelmiştir.