Arapların Sanat Anlayışı

- in Bilgi Dünyası

Arapların sanat anlayışı nasıldır, hakkında kısaca bilgi.

İslamiyetin doğduğu sıralarda Arapların edebiyat dili, vezinleri, yazıları vardı fakat plastik sanat alanında bir varlık gösterememişlerdi. Daha doğrusu elimize bu alanda hiç bir belge geçmemiştir. Bazı metinlerdeki tasvirlerden anlaşıldığına göre. Hz. Muhammed’in Medine’deki evi mimari bakımdan ilkel bir eser sayılabilir. Büyük kısmı göçebe olan Arapların kendilerine has bir sanat yaratamamalarını tabii karşılamalıdır.

Arap sanatı sözü aslında hiç bir anlam taşımaz. Bununla birlikte, İslamlığı yaymakla Araplar eski dünyayı yeni bir sanata kavuşturmuş oldular. Bu Müslüman sanatı aslında çok çeşitlidir, sonradan İslam Qlan milletlerin geleneklerine göre değişik özellikler kazanmıştır. Anıtların, orta kısım avlu biçiminde boş bırakılarak düzenlenmesi büyük bir ihtimalle bedevi çadırlarının etkisine bağlanabilir ve belki de Arapların mimariye kattıkları tek özelliktir. Bu bakımdan, Arap sanatını, İslamlığa has bir medeniyetin ürünü olarak incelemek daha yerinde olur.

Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 63