Aksaray İlinin Yeryüzü Şekilleri, İklimi, Geçim Kaynakları

- in Coğrafya

Aksaray İlinin yüz ölçümü, akarsuları, geçim kaynakları, iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, dağları, akarsuları

İç Anadolu Bölgesi’nde il. Yüzölçümü 7 626 km2,  Aksaray kenti olan Aksaray ilinin, 7 ilçesi vardır: Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi.

Komşuları: Kuzeyde Ankara ve Kırşehir, doğuda Nevşehir ve Niğde, güneyde ve batıda Konya illeriyle sınırlı olan Aksaray ilinin doğusu ve güneydoğusu dağlarla, güneybatısı yaylalarla, orta kesimleri ovalarla kaplıdır.

Doğu kesiminde,güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu dağlar, Tuz gölünün doğu kıyısına paralel uzanırlar. Doğudaki dağlık kesimin en yüksek noktası, Ekecik dağıdır (2 137 m). Güneydoğu kesimdeyse, yanardağ kökenli dağlar yer alır.

Bunlardan İç Anadolu Bölgesi’nin Erciyes’ten sonra en yüksek doruğu olan Büyük Hasan dağı, Aksaray-Niğde il sınırı üstünde 3 268 m’ye yükselir. İlin orta kesimlerini kaplayan ve Aksaray ovası adı verilen ova, Tuz gölüne doğru alçalır. Güneybatı kesimde, “Obruk yaylası” adı verilen, bir kesimi Konya ili sınırları içinde de uzanan kalker yapılır yayla yer alır ve kuzeydoğusundaki Tuz gölü çukur alanını, güneybatısındaki Konya ovası çukur alanından ayırır.

Aksaray ili, ülkemizin en az yağış alan köşelerinden biridir. Özellikle Tuz gölüne yakın kesimler daha az yağış alır. Aksaray kentinde yıllık yağış tutarı, ortalama olarak 339 mm, en sıcak ay ortalaması 22,9 °C, en soğuk ay ortalaması – 0,3 °C’tır. Günümüze kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 37,8 °C (31.7.1971), en düşük sıcaklıklar -26,4 °Ctır (18.1.1972).

İklimin bir yansıtıcısı olan doğal bitki örtüsü, yağış azlığının sonucu olarak)otsu bozkır bitkilerinden oluşur. İnsan eliyle ekilmiş akasyalar ve su boylarındaki söğütler ile kavaklıklar dışında, çıplak görünüş bütün ile egemendir.

Aksaray ilindeki önemli akarsular Tuz gölünde sona ererler. Bunların en uzunu “Beyazsu”, “Ulusu” gibi adlarla da anılan Melendiz suyudur. İlin kuzeydoğu kesiminin bazı küçük dereleriyse Kızılırmak’la ulaşır.]İldeki en önemli göl,

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz gölüdür. Yalnız bu gölün bir kesimi Ankara, bir kesimi de Konya ili sınırları içine taşar. Güneybatı kesimdeki Obruk yaylası üstünde bazı küçük obruk gölleri yer alır. Yapay göllerden Hirfanlı baraj gölünün bir kesimi de Aksaray sınırları içindedir. İldeki bir başka yapay göl de, Melendiz suyu üstündedir (Mamasın barajı gölü).

Aksaray İlinin Geçim Kaynakları ( Ekonomisi)

Aksaray ilinin ekonomisinde, genel olarak, tarım ve hayvancılık birinci sırada gelir. Ekim alanları içinde en geniş yer tahıl tarlalarına ayrılmıştır. Tahıl türleri arasında da buğday en çok ekilen türdür. Onu arpa izler. Yörede tarımın gelişmesinde Koçaş Tarım İşletmesinin olumlu etkileri olmuştur. Sanayi bitkilerinden en çok pancar, yumrulu bitkilerden en çok patates üretilir. Meyvecilik önemli ölçüde gelişmiştir. Meyve türleri arasında en çok elma üretilir.

Hayvancılıkta küçükbaş hayvan (en çok koyun) sayısı oldukça yüksek, büyükbaş hayvan sayısı önemsizdir. Tarıma ve hayvancılığa bağlı sanayi kolları oldukça gelişmiştir. Tarıma dayalı olarak un, süt ve yem sanayilerinin, hayvancılığa bağlı olarak da halıcılığın geliştiği ilde, el haklarıyla özellikle Taşpınar kasabası ün yapmıştır. İldeki önemli bir başka sanayi kolu da rafine tuz sanayisidir. Ayrıca çeşitli yerlerde tuğla ve kiremit fabrikaları kurulmuştur.

Aksaray ilinin Tarihçesi

Grolier Ansilopedisi / Cilt 1 Sayfa 217