Ağıt Nedir? Ağıt’ın Özellikleri Nelerdir

- in Edebiyat

Ağıt Nedir Sözlük Anlamı:

AĞIT. Ölen bir kimsenin iyiliklerini ve onun ölümünden duyulan acıları sayıp dökmek üzere söylenen söz, yazılan yazı veya okunan ezgi.

Divan edebiyatında kullanılan mersiyenin halk edebiyatındaki karşılığıdır. Bu manzumeler, ağır, hüzünlü bir ezgiye uydurularak ve ağlayarak söylenir. Ağıt söylemek, öteden beri belli bir törene bağlı olmuştur. Bazı yerlerde bu sözcük yerine sadece ağlamak sözcüğü kullanılır.

Ağıt’ ın Özellikleri

Ağıt,  Anadolu’nun birçok yerinde özellikle orta, doğu, kuzeydoğu, ve güney bölgelerinde bugün de söylenir. Bazı yörelerde ağıt, cenaze kalktıktan sonra da, onun yakınlarıyla baş sağlığına gelenler arasında söyleşi biçiminde 3 veya 7 gün sürer. Bir kısım yerlerde ölünün ardından erkeklerin de ağıt söyledikleri olur. Ama bu, ağlama şeklinde değildir.

Ağıt, kadınlara özgü bir gelenektir. Törenin yapıldığı yerlerde tören dışında bir ölü için söylenen türküler de ağıt adını alır. Yanık, basit, içtenlikle söylenen parçalardır. Türlü makamlarda söylenirler. Geleneğin kökü Hunlara, Gök Türklere kadar uzanır. Ayrıca dörtlüklerle, 6+5 hece ölçüsüyle söylenen ağıt da tür olarak, anonim halk edebiyatı türüdür.