Afganistan Toplumsal Yapısı Nasıldır?

- in Coğrafya

Afgan toplumu bir diller, dinler ve bölgesel topluluklar mozaiği oluşturan çekirdek aile, köy ve kabile birimlerine dayanır. Binlerce yıldır süregelen istilalar ve yerel hareketler, ülkede Orta Asya’nın aşağı yukarı bütün topluluklarından temsilciler bırakmıştır.

Nüfusun yarısından çoğunu, Peştu dili konuşan Peştular (ya da Pathanlar) oluşturur. Günümüzde aşiret düzenini koruyan Peştular özellikle güneyde ve doğuda yerleşmişlerdir. İkinci büyük topluluk Farsça’dan türeme bir dil (Dari) konuşan Taciklerdir. Genellikle kuzey ve kuzeydoğudaki verimli vadilerde yerleşik düzende yaşar, çiftçilikle geçinirler. Nüfusun % 1 Tini oluşturan Türk topluluklar (Özbekler ve Türkmenler) da kuzeyde yaşar, geçimlerini tarımla sağlarlar.

Orta kesimdeki dağlarda, son derece güç koşullar altında, çoğu Farsça konuşan Hazarlar ve Moğol kökenli topluluklar yaşar. Ülkede daha birçok etnik topluluk vardır; bunların başlıcaları arasında doğuda yüksek dağlarda yaşayan Nuristanlılar ve güneyde, çöl bölgesinde yaşayan Beluçlar sayılabilir.
Afganistan halkının aşağı yukarı tümü Müslümandır (4/5’ü sünni).