Abbas Yolcu

- in Deyim Hikayeleri

Abbas Yolcu Deyiminin Hikayesi

Şule mahlası  ile şiirler yazmış olan Abbas Hoca (Abbas Molla diye de bilinir), adındaki bir halk şairi, şairliği kadar gezginliği ile de meşhurmuş. Azerbaycan ve İran’nın pek çok yerini gezmiş, Hindistan’ı, Arabistan’ı, Mısır’ı ve Kafkasya’yı görmüş. Gittiği her yerde, tatlı dili, tatlı sohbetiyle çok sevilmiş ve meşhur olmuş. Bu nedenle, her nereye gitse, “Aman gitme, aman biraz daha kal” diye ısrar ederlermiş.

Buna karşılık Abbas Hoca, “Yok efendiler. Yolcudur Abbas, baglasan durmaz” der ve heybesini omuzladığı gibi, başka bir memlekete doğru yola çıkarmış.

Abbas Yolcu deyimi , “İstesem de kalamam, gitmek zorundayım” mânâsında kullanılır. Halk arasında, “Yolcudur Abbas, kimseye bakmaz” şeklinde de söylenir.