Aachen Kenti Hakkında Kısaca Bilgi

- in Bilgi Dünyası

Aachen Kenti Hakkında Kısaca Bilgi

(Aachen) Almanya’da kent. Aachen (Fransızca Aix-la-Chapelle) kenti, Almanya’nın kuzeybatı kesiminde, Nord Rhein-VVestfalen eyaletinde, Belçika ve Hollanda sınırlarında yer alır. Nüfusu 239 170’tir. Aachen de önemli bir mühendislik okulu (Technische Hochsc-hule Aachen) bulunan kent, büyük bir kömür çıkarma bölgesinin de demiryolu merkezidir. Demirçelik sanayisinin yanı sıra, dokuma, cam ve kimya sanayileri gelişmiştir. Çevresindeki maden ocakları Romalılar döneminden bu yana işletilmektedir.

Charlemagne’ın kuzeydeki başkenti ve Karolenj uygarlığının merkezi olan, Otto’dan (936) Ferdinand l’e (1531) kadar Kutsal Roma-Germen imparatorlarının taç giydikleri Aachen, 1794’e kadar özerk imparatorluk kenti statüsünden yararlandı. O tarihte Fransızlar tarafından işgal edilip, 1815’te, Viyana Kongresi’nde Prusya’ya verildi. Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilâf Devletleri tarafından işgal edildi. 1930’da işgalden kurtulup, İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde yıkıldı. Kentte Charlemagne tarafından yaptırılan, içinde kendisinin mezarının da bulunduğu sekizgen biçimindeki katedral, İtalya’daki San Vitale kilisesi örnek alınarak yapılmıştır.