A Harfi Hakkında Kısaca Bilgi

- in Bilgi Dünyası

A Harfi Hakkında Kısaca Bilgi

(A Harfi ) Türk abecesinin ve Fenike abecesinden türetilmiş aşağı yukarı bütün abecelerin ilk harfi. A harfinin hem biçimi (A/a), hem de alfabenin başındaki yeri Latin abecesinden alınmıştır. Romalıların da bu harfi Etrüskler aracılığıyla Batı Yunan abecesinden aldıkları düşünülmektedir.

Yunanlılar alfa adını verdikleri A harfinin adını (Sami yazı sistemlerinde alef), biçimini ve abecedeki yerini, abecelerinin geri kalan harflerinin çoğuyla birlikte eski bir Sami yazı sisteminden almışlardır. Birçok uzman, söz konusu abecenin Fenike abecesi olduğunda birleşmektedir; ama bazı uzmanlar da, Aramca abecesi olduğunu ileri sürmektedirler.

Türkçede, sesbilgisi açısından iki tür a sesi vardır; bunlardan biri normal uzunlukta (damak, tavan, baba, vb’deki a), öbürüyse daha uzundur (lale, harekât, sahip, vb’deki a).

Ek bilgi; AA Anadolu Ajansı