24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Yazı

- in Belirli Günler Haftalar

24 Kasım Öğretmenler Günü

1 Kasım 1928 yılında Bakanlar Kurulunun kabul ettiği bir kararnameyle “Millet Mektebi Teşkilatı” kurulmuştur. Başkanlığına da 24 Kasım günü Mustafa Kemal getirilmiştir.

24 Kasım, 1981 yılından beri Atatürk’ün Millet Mektepleri başkanlığını kabul ettiği gün Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Haftanın amacı: Öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini vurgulamak; öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmek; emekli öğretmenleri saygıyla anmak; göreve yeni başlayan öğretmenlerde, görev bilincini ve yüceliğini uyandırmaktır.

Mustafa Kemal, Türk ulusunu çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak için birçok alanda devrim yaptı. Yaptığı devrimleri hayata geçirmeleri için öğretmenlere büyük görevler verdi. “Öğretmenler! Yeni kuşağı, Cumhuriyet’in özverili öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin ustalık ve özverinizin derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet düşünce, bilgi ve beden yönünden güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yetenekle yetiştirmek sizin elinizdedir.” Atatürk’ün bu sözleri öğretmenleri onurlandırdı. Onlara yılmadan çalışma azmi verdi.