Yerel Yönetim Birimleri

Yerel Yönetim Birimleri

- in Dersimiz

İl Özel İdareleri

Belirli ve sınırlı görevleri yerine getirmekle yükümlü olan tüzel kişiliktir. İl özel idarelerinin seçilmiş organı il genel meclisidir.

İl Genel Meclisi: Valinin başkanlığında görev yaparlar. Halk tarafından seçilirler.

Belediyeler

Belediye, nüfusu iki bini aşan yerleşim yerlerinde yaşayanların ortak gereksinimlerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından oluşturulmuş yerel yönetim birimleridir.

Birden çok merkez ilçesi bulunan illerde bir tane büyükşehir belediyesi, ilin her merkez ilçesinde de ayrı ayrı ilçe belediyeleri bulunmaktadır.

Belediye Meclisi: Belediyenin üst düzey karar organıdır. Halk tarafından beş yılda bir seçilirler. Belediye başkanı başkanlık eder. Belediye meclisi, yılda üç defa toplanarak acil ve önemli kararları alır.

Belediye Encümeni: Üyelerin bir kısmı belediyenin hizmet bölümünün yöneticilerinden (personel, hukuk, mimar) bir kısmı ise belediye meclisinin kendi içinden seçtiği üyelerden oluşur. Encümen, belediye meclisi toplantıda bulunmadığı zaman onun görevlerini yerine getirir. Ayrıca, yeni parklar, yolların yapımı için tasarılar hazırlar. Belediye hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri belirler, meclis kararına sunulmak üzere bütçe ve hesapları inceler.

Belediye Başkanı: Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. Temel görevi, belediye meclisi ve encümeninin kararları doğrultusunda belediye hizmetlerinin gerekli şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 5 yıl süre için seçilir.

Belediyenin Görevleri

 • Sağlık hizmetleri yapmak
 •  Şehrin temizliğini sağlamak
 • Arsa üretmek
 • Sosyal yardım yapmak
 • Şehir içinde yol ve kaldırım yapmak
 • Konut üretmek
 • İtfaiye teşkilatı kurmak
 • Alt yapı çalışmaları yapmak
 • Kültür hizmetleri sağlamak
 • Şehir içi ulaşım hizmetlerini sağlamak
 • Esnafı denetlemek
 • Yiyecek ve içecek satılan yerleri denetlemek
 • Resmî nikâh işlemlerini yapmak
 • Park ve oyun bahçeleri yapmak
 • Yeşil alanları korumak ve yenilemek
 • İnşaat ruhsatları vermek
 • Kanalizasyonlar yapmak
 • Kültürel ve sportif tesis yapmak
 • Yerleşim yerinin elektrik, su, doğal gaz ihtiyacını karşılamak

Köy İdaresi

İhtiyar Meclisi: Belediye encümeni gibi iki tür üyeden oluşur. Üyelerin bir kısmı “seçilenler,” bir kısmı da “doğal” üyelerdir. Seçilenler, beş yıl süre için köy derneği tarafından seçilirler. Doğal üyeler, köy öğretmeni gibi üyelerdir. ihtiyar meclisinin görevleri köy kanununda belirtilmiştir. Buna göre köy ihtiyar heyeti, köy illerini sıraya koyar, imece ve salmaya karar verir, köy muhtarının harcamalarını denetler. Köy bütçesini kabul eder.

Muhtar: Görev süresi beş yıldır, ihtiyar heyeti ile köyün işlerini yürütür. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur. Köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Köyde genel yönetimle ilgili işlerin uygulanmasına yardımcı olur.

Muhtarın Görevleri

 • Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik veya bozulmuş olanları belediyeye bildirmek
 •  Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarmak, ilan etmek
 • Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaber düzenlemek
 •  Nüfus cüzdanını kaybeden, yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek.

Yerel Yönetimler, Kamuoyu

Kamuoyu, herhangi bir konu ya da olayla ilgili halkın düşüncesi, görüşüdür. insanlar, yasalar çerçevesinde düşüncelerini ve görüşlerini özgürce söyleme hakkına sahiplerdir.

Halk, seçtiği yöneticinin çalışmalarından, hizmetinden memnuniyetini ya da mennuniyetsizliğini açıklayabilir. Yönetimden başka hizmetler isteyebilir. Halk seçtiği yöneticiyi değiştirebilir.

2 Comments

 1. merhaba benim adım melike 28 yasındayım Görev süresi beş yıldır, ihtiyar heyeti ile köyün işlerini yürütür. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur. Köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Köyde genel yönetimle ilgili işlerin uygulanmasına yardımcı olur

 2. MELİKE YAĞMUR

  MERHABA BEN MELİKE YAĞMUR 19 YAŞINDAYIM GÜZEL BİR SİTE BENCE BEN HERKES GİRSİN BURAYA

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir