Valinin Görevleri, Kaymakamın Görevleri

Haziran 3, 2011 9 Comments »

Toplumun ihtiyaçları resmî kurumlarla karşılanır. Ancak devletin büyük coğrafi alanda kurulmuş olması tüm kurumların merkezde yönetilmesine engel olur. Bu nedenle merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturulmuştur. Merkeze bağlı yönetim birimleri, yerel yönetimlerle birlikte görev yaparak kamu hizmetlerini yürütürler.

Merkezî yönetim birimlerinin ildeki temsilcisi vali, ilçedeki temsilcisi kaymakamdır.

Valinin Görevleri

? Vali; kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.

? Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

? ilin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

? Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idarî şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

? Vali, Cumhuriyet Bayramı’nda ilde yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

? Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Kaymakam, ilçede halkın sorunlarını çözmek için gerekenleri yapar.

? İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek valinin görevidir.

Kaymakamın Görevleri 

? Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

? Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.

? Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

? Kaymakamlar, kanunlarda belirtilen devlet dairesi, müessese ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı müesseseleri denetler ve teftiş ederler.

? Kaymakam, valinin, onayıyla ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.

? Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile bildirilir.

 

Benzer Yazılar

9 Comments

 1. MEHMET 03 Nisan 2012 at 17:27 - Reply

  BU BİLGİLELERİ BİZE ANLATTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

 2. meltem 10 Nisan 2012 at 17:18 - Reply

  Valinin Görevleri, Kaymakamın Görevleri
  Kültürelbellek Haziran 3, 2011 1 Yorum

  Toplumun ihtiyaçları resmî kurumlarla karşılanır. Ancak devletin büyük coğrafi alanda kurulmuş olması tüm kurumların merkezde yönetilmesine engel olur. Bu nedenle merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturulmuştur. Merkeze bağlı yönetim birimleri, yerel yönetimlerle birlikte görev yaparak kamu hizmetlerini yürütürler.

  Merkezî yönetim birimlerinin ildeki temsilcisi vali, ilçedeki temsilcisi kaymakamdır.

  Valinin Görevleri

  ? Vali; kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.

  ? Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

  ? ilin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

  ? Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idarî şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

  ? Vali, Cumhuriyet Bayramı?nda ilde yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

  ? Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

  Kaymakam, ilçede halkın sorunlarını çözmek için gerekenleri yapar.

  ? İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek valinin görevidir.

  Kaymakamın Görevleri

  ? Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

  ? Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.

  ? Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

  ? Kaymakamlar, kanunlarda belirtilen devlet dairesi, müessese ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı müesseseleri denetler ve teftiş ederler.

  ? Kaymakam, valinin, onayıyla ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.

  ? Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile bildirilir.

 3. gereklı 11 Nisan 2012 at 14:49 - Reply

  Toplumun ihtiyaçları resmî kurumlarla karşılanır. Ancak devletin büyük coğrafi alanda kurulmuş olması tüm kurumların merkezde yönetilmesine engel olur. Bu nedenle merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturulmuştur. Merkeze bağlı yönetim birimleri, yerel yönetimlerle birlikte görev yaparak kamu hizmetlerini yürütürler.

  Merkezî yönetim birimlerinin ildeki temsilcisi vali, ilçedeki temsilcisi kaymakamdır.

  Valinin Görevleri

  ? Vali; kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.

  ? Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

  ? ilin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

  ? Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idarî şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

  ? Vali, Cumhuriyet Bayramı?nda ilde yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

  ? Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

  Kaymakam, ilçede halkın sorunlarını çözmek için gerekenleri yapar.

  ? İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek valinin görevidir.

  Kaymakamın Görevleri

  ? Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

  ? Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.

  ? Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

  ? Kaymakamlar, kanunlarda belirtilen devlet dairesi, müessese ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı müesseseleri denetler ve teftiş ederler.

  ? Kaymakam, valinin, onayıyla ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.

  ? Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile bildirilir.

 4. cansel 02 Mayıs 2012 at 17:26 - Reply

  size bunları internete verdiğiniz için teşekürrrrrrrr

 5. lola 12 Mayıs 2012 at 05:49 - Reply

  süpersiniz desim için baya işime yaradı!!!

 6. ayça 09 Mayıs 2013 at 13:31 - Reply

  çokk teşekürler. çok yardımcı oldunuz. :)

 7. nazlı 17 Nisan 2014 at 17:29 - Reply

  çokk teşekürler. çok yardımcı oldunuz

 8. Barış 03 Mayıs 2014 at 13:53 - Reply

  Sağ olun, Sosyal Bilgiler ödevimde yardımcı oldunuz.

 9. .ljknh 03 Mayıs 2014 at 18:14 - Reply

  çok güzel

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.En az bir cümle oluşturacak şekilde yorum yapın ! Aksi takdirde boş yere yorum yapmış olursunuz*