Türkiye’de Borsanın Tarihi

Türkiye’de Borsanın Tarihi: Türkiye’de XVI. ve XVII. yy.da sanat ve ticaret erbabının meydana getirdikleri lonca teşkilatını borsaların ilk şekli saymak mümkündür.

Modern anlamıyla ilk resmi borsa 2 aralık 1873 tarihli nizamnameyle kurulan Dersaadet Tahvilat borsasızdır. Adından da anlaşılacağı üzere bu borsa bir menkul kıymetler borsası niteliğindedir. Bu tarihten 13 yıl sonra 15 nisan 1886’da yayımlanan Umum Borsalar nizamnamesi ile ticaret borsalarının kurulması mümkün oldu ve ilk ticaret borsası İzmir’de İzmir Ticaret ve Sanayi borsası adı altında kuruldu. Daha sonra 1906 yılında Esham ve Tahvilat ve Kambiyo ve Nukut Borsası nizamnamesi ve bunun arkasından da 1923’te bu nizamnamenin zeyli yürürlüğe kondu.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 22 nisan 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları kanunu ve buna dayanılarak 27 Eylül 1925 tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları nizamnamesi, 16 mayıs 1929 tarihli ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları kanunu, 2 Ocak 1943 te 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları. Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları kanunu. 8 mart 1950 tarih ve 5590 sayılı Ticaret Odaları, «Ticaret ve Sanayi Odaları. «Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret Borsaları Birliği kanunu yürürlüğe konuldu.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 319