Türk Barok ve Rokoko Devri

Türk Barok ve Rokoko Devri

- in Dersimiz

Bu dönemde klasik Osmanlı yapılarındaki mimari ve süsleme öğeleri yerlerini yavaş yavaş Avrupa mimarisinin Barok ile Rokoko üsluplarındaki mimari ve süsleme öğelerine bırakmaya başlamıştır.

Oval ve yuvarlak planlı yapılar dönemin en çok kullanılan plan tipidir. Sütunlar giderek incelir. Süslemede Barokun kıvrımlı yaprakları ortaya çıkar. Duvarlara açılan pencerelerle ve çeşitli süs ögeleriyle cephe hareketlenir. Çini kaplama, yerini fresko süslemeye bırakır.

İstanbul Nuruosmaniye Camisi (1748-1755): Mimar Mustafa Ağa tarafından yapılmıştır. Caminin planı, tek bir ana kubbe ile örtülü olan ibadet mekânı ile U biçimli ve revaklı bir avludan oluşur. Son cemaat yeri beş kubbelidir. Caminin avlusunun duvarları, Avrupa’nın Barok yapılarındaki gibi girintili çıkıntılıdır. Yüzeyler parçalanmıştır. Caminin iki minaresi son cemaat yerinin iki köşesine yerleştirilmiştir. Mihrap, güney duvarının dışına taşırılmış ve üzeri bir yarım kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kasnağına pencereler açılmış ve minareler inceltilmiştir. Caminin iç süslemesinde kullanılan deniz kabukları, akantus yaprakları gibi ögeler Barok üslubun etkisini gösterir. Bu yapı ile birlikte, Osmanlı klasik mimarisinin özellikleri kaybolmuştur.

İstanbul Laleli Camisi (1763): Padişah III. Mustafa döneminde mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından yapılmıştır. Camide, ibadet mekânının üzeri, sekiz payeye oturan büyük bir kubbe ile örtülüdür. Caminin içindeki yarım kubbeler ve ayaklarda gömme sütunlarla oluşturulan eğri yüzeyler, inceltilmiş minareler Barok üslubunun etkilerinin belirtileridir.

Barok üslubunda yapılan diğer camiler arasında, İstanbul Ayazma Camisi, İstanbul Beylerbeyi Camisi, İstanbul Eyüp Camisi ve Yozgat Çapanoğlu Camisi sayılabilir.

Kaynak: Lise Sanat Tarihi 2, Doc. Dr. Mehmet Zeki iBRAHiMGiL

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir