Turizmin Toplum Üzerindeki Etkileri

 Turizmin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir. Turizm toplumu ve insanı nasıl etkilemektedir.

Olumlu toplumsal etkiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmaları ve kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, oluşan dostluk ve arkadaşlıklar sonucunda dğnya barışının sağlanmasında katkıda bulunulması.
 • Turist kabul eden ülke halkının turistlerle daha yoğun bir iletişime girebilmek için okuma ve araştırma zorunluluğu hissetmeleri sonucunda eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi.
 • Farklı kültürleri tanımak, yeni arkadaşlıklar oluşturmak ve bölgeye gelen turistlere yardımcı olabilmek amacıyla bölge halkının yabancı dil öğrenme isteğinin artması.
 • Turizm olgusunu korumak amacıyla kültürel değerlere sahip çıkılması ve bu değerlere gereken önemin verilmesi.
 • Turizmin kırsal bölgelerde kentleşmeyi hızlandırması.
 • Aile yapısı ve kadın hakları konusunda birtakım yenilikleri de beraberinde getirmesi.
 • Ulusal bilincin artıp yerli halkın sahip olduğu değerlerle övünmelerini sağlar.
 • Yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasını sağlamak

 

 • Turizmin Olumsuz Etkileri
 •  Turist kabul eden bölge halkının sahip olduğu değer ve inanç yapısının değişmesi, giyim ve yaşam biçiminde meydana gelen değişiklikler.
 • Turist kabul eden bölgenin dil yapısına giren yabancı sözcükler sonucu dilde yabancılaşmanın ortaya çıkması.
 • Sanat değeri taşıyan eserlerin yok olarak yerini yapay çalışmaların alması.
 • İnsanlararası ilişkilerdeki dostluk, arkadaşlık, konukseverlik gibi manevi değerlerin yokolarak yerini ekonomik çıkar gruplarının alması.
 • Turist kabul eden bölgede yaşayan halkın iş dışı boş zamanlarını değerlendirmek için bar, sinema, gece klübü vb. eğlence yerlerini tercih etmesi.
 • Yöre halkının turistlere özenerek onları taklit etmek istemeleri.
 • Kültürel çatışmaların kendini göstermesi.
 • Ev sahibi ülke halkının turistlari kıskanmasına yol açması sonucunda, kendilerini yalnızca turistlere hizmet etmek zorundaymış gibi hissetmeleri.
 • Turistlerle evsahipleri arsasındaki belirgin ırksal farkların olduğu yerlerde ırksal gerginliklere yol açması.
 • Maddi olmayan kültür, turistik talep uğruna ait olduğu ortamdan sökülerek ticari mal haline getirilmesi.

Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri

 • Turizmin mevcut tarihi yöre, anıt ve yapıların restorasyonu ya da iyileştirilmesi için iyileştirici güç olması.
 • Eski yapıtların yeni kimlikleriyle bugünde yaşamalarını sağlayacak düzenlemelere gidilmesini özendirmesidir.
 • Çevre korumasına hız verilmesidir.
 •  Çevre korumasına ilişkin önlemler planlama ve yönetsel bir boyut eklemesidir.

Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri

 • Turistik yerleşim doğal çevreyi tahrip etmekte ve fiziksel dengeyi bozmaktadır.
 • Doğal manzaranın bayağılaşmasına neden olmaktadır.
 •  Tarihi SİT alanlarının maddesel olarak kirlenmesine neden olmaktadır. Piknik alanları gibi
 • Turistik mal ve hizmet üretim ve tüketiminden kalan zararlı artıklar çoğu kez doğayı kirlettiği kadar kişilerin sağlığı içinde tehlike oluşturmaktadır.
 • Gürültü oranını yükselterek gürültü kirliliğine yol açmaktadır.
 • Turizm yalnızca sahil kıyısında değil, yoğunlaşmanın neden olduğu tüm yörelerde düzensiz kentleşmeye yol açmaktadır.

Related Posts

You may also like

Erdal Öz Kanayan Kitap Özeti

Kanayan kitabı yazarı kimdir, Kanayan kitabı içeriği konusu,