Tipo Baskı Tarihi

Tipo Baskı Tarihi Hakkında Bilgi

Tipo basım en eski basım yöntemidir. Mürekkeplenmiş kabartma bir yüzeyden baskı elde etme temeline dayanır. Tipo basım makineleri de, kağıdın makineye tabaka halinde verildiği makineler ve bobin halinde verildiği makineler olmak üzere ikiye ayrılır. Tabaka halinde kağıt kullanılan makinelerde, baskı şu şekilde olur: Sayfa kalıplar, olarak düzenlenen dizgiler, çelik bir çerçeve içinde, makinedeki hareketli, düz bir yatak üzerine yerleştirilir. Bu yatağın ileri geri gidip gelmesi sırasında baskı silindiri üzerindeki kağıdı kalıba bastırır ve kabartma alanlardaki mürekkep kağıda çıkar. Yatağın ileri geri her hareketinde bir tabaka kağıda baskı, yapılır. Küçük tipo basım makinelerinde kalıbı tutan çelik çerçeve düşey konumdadır ve üzerine baskı yapılacak.olan kâğıt tabakası bir baskı plakası üzerindedir Bir cendere gibi çalışan bu makineye pedal adı verilir.

Tipo basım, ofset basımdan daha basittir Tipo basım makineleri genellikle daha yavaş çalışır ve daha fazla hazırlığı gerektirir. Tipo basım bilgisayarlı fotodizgi sistemleri için elverişli değildir. Günümüzde tipo basım artık yerini ofset basıma bırakmaktadır.