Tedavi Hizmetleri Nelerdir

Tedavi Hizmetleri Nelerdir

- in Kültür

Hasta olduğunuzda çeşitli sağlık kuruluşlarına gidip muayene olur, tetkikler ve tahliller yaptırırsınız. Elde edilen tetkik ve tahlil sonucuna göre doktorunuz ilaç yazıp önerilerde bulunarak tedaviye başlar.

Tedavi hizmetleri, hastaların iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Tedavi hizmetleri birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri olarak üç gruba ayrılır:

Birinci basamak tedavi hizmetleri: Genellikle pratisyen hekimler, hemşireler ya da ebeler tarafından sağlık evleri, sağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler ve muayenehanelerde verilen sağlık hizmetleridir. Sağlık ocakları tarafından hizmet verilen bölge halkının tek tek muayene edilerek sağlık taramasından geçirilmeleri bu hizmet kapsamındadır. Bu taramalarla hastalık tanısı konarak ayakta tedavi edilebileceklerin tedavilerine başlanır. Detaylı tetkik gerektiren hastalar hastanelere sevk edilir.

İkinci basamak tedavi hizmetleri: Birinci basamak tedavi hizmetleri ile tedavi edilemeyen hastalar için hastanelerde verilen hizmetlerdir. Bu hizmetler uzman hekim ve uzman sağlık personeli tarafından verilir. Çoğunlukla hastalar, hastanelerde yatırılarak bakım ve tedavileri sağlanır.

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri: En yüksek sağlık teknolojisinin kullanıldığı, değişik alanlardaki akademisyen uzmanların görev yaptığı üniversite hastaneleri ile kanser, verem, ruh hastalıkları gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış özel dal hastanelerinde verilen tedavi hizmetleridir.

Sağlık hizmetlerinden yeterince ve zamanında yararlanabilmek için bu basamak sistemine uyulmasının önemi büyüktür. Örneğin hafif bir gribal enfeksiyon durumunda üçüncü basamak tedavi hizmetleri veren üniversite hastanelerine gidilmesi buralarda gereksiz yığılmalara yol açar. Bu yığılma burada tedavi edilmesi gereken hastanın zaman, çalışan uzmanların da zaman ve iş kayıplarına neden olur.

Basamak sistemine uyulduğu takdirde birinci basamak sağlık hizmetleri veren sağlık kuruluşlarında (sağlık ocağı, sağlık evi, özel poliklinik vb.) yapılması gereken muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri bu kuruluşlardan anında alınmaktadır. Bu kuruluşlarda yapılamayan tetkik ve tedavi için ikinci basamak tedavi hizmetleri veren kuruluşlara (devlet hastaneleri, semt poliklinikleri vb.) gidilmelidir. İkinci basamak tedavi hizmetleri veren sağlık kuruluşunun yetersiz olduğu bazı durumlarda ise hastalıkla ilgili özel dal hastaneleri (verem, ruh ve sinir, kanser, kalp vb.)ne ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri veren kuruluşlara başvurulur.

Elimizde ufak bir kesik olduğunda dikiş atılması için üniversite hastanesinin cerrahi bölümüne müracaat edilmesinin basamaklı sistemde ne gibi sakıncalara yol açabileceğini tartışınız.

Ülkemizde sağlık hizmetleri büyük oranda Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından verilmektedir. Ayrıca üniversite ve özel dal hastaneleri de sağlık hizmetleri vermektedir.

 

2 Comments

  1. cook guzel tesekkurler

  2. Çok teşekkür ederin bunun sayesinde dersten 100 aldım şağolun

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir