Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Konusu (Ana Düşüncesi)

TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT

Babasının, kendisi küçükken ölmesi üzerine, annesi tarafından büyütülen Talat’ın halinde bazı değişiklikler görülür. Annesi, evde bulunan Sudanlı bir kadının, çocuğu evlendirme teklifine karşı, bu değişikliğin evlilikle ilgisi olmadığı kanaatini besler. Halbuki Talat, Fitnat ismindeki genç kızı evinin penceresinden görmüş, onunla görüşebilmek için kadın elbiseleri giyerek onun yanına kadar sokulmuştur. Fakat kızı, üvey babası bir zengin adamla evlendirmek ister. Tasadüfen, kızın evlendiği adam vaktiyle kızın annesini terk eden babası çıkar ve kız bunu sevgilisinden ayrılmanın üzüntüsüyle kendini vurduğu zaman öğrenir. Kızın ölümü üzerine gerek babası, gerek Talat kendilerini öldürürler.