Serbest Cumhuriyet Fırkası Özet

Serbest Cumhuriyet Fırkası Özet, Serbest Cumhuriyet Fırkası nedir, ne zaman kuruldu, amacı, özellikleri, tarihçesi hakkında özet bilgi.

Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)

1929 yılında dünyada ortaya çıkan “ekonomik bunalım” Türkiyeyi de olumsuz etkilemiştir.
Türkiye’nin tek parti yönetimine dünya kamuoyundan da eleştiriler artmıştır.

Bu gelişmeler karşısında Mustafa Kemal Paşa, yakın arkadaşı Fethi Okyar’dan yeni bir parti kurmasını istemiştir.

 Mustafa Kemal’in de desteğiyle Türkiye’nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 ‘da kurulmuştur.

Bu fırka ekonomide liberalizmi savunmuş ve kadınlara da siyasal hakların tanınmasını istemiştir.

Serbest Cumhuriyet Fırkası yurt çapında teşkilatlandıkça inkılap karşıtları bu parti içinde örgütlenmeye başlamışlardır.

 Bu durumu fark eden Fethi Okyar yeni bir isyana neden olmamak için 17 Kasım 1930’da partiyi kapattığını ilan etmiştir.

Böylece, çok partili hayata ikinci kez ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bundan sonra Atatürk döneminde yeniden çok partili hayata geçme çalışması yapılmamıştır.