Sanat Tarihi Soru ve Cevapları

Sanat Tarihi Soru ve Cevapları

- in Dersimiz

 

Sanat Tarihi ile ilgili geniş bir arşivi sitemizde bulabilirsiniz. Aşağıdaki soruların cevaplarını sitemizde araştırarak bulabilirsiniz

 • 1. Sanat ve sanat tarihini tanımlayınız.
 • 2. Sanatı sınıflandırarak örnekler veriniz.
 • 3. Bir sanat yapıtının ortaya çıkışındaki etkenler nelerdir? Açıklayınız.
 • 4. Sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır? Belirtiniz.
 • 5. Sanat yapıtlarını korumak niçin önemlidir? Açıklayınız.
 • 1. Tarih öncesi çağlarda Anadolu’da yaşayan uygarlıklar hangileridir? Söyleyiniz.
 • 2. Paleolitik Çağın önemli yerleşim merkezlerine örnek veriniz.
 • 3. Mikrolit adı verilen aletler hangi çağ buluntularıdır? Bu çağın önemli yerleşimlerini söyleyiniz.
 • 4. Neolitik Çağda insan yaşamına yansıyan değişiklikler nelerdir? Belirtiniz.
 • 5. Neolitik Çağın en önemli yerleşimi olan Çatalhöyük yapılarının özelliklerini anlatınız.
 • 6. Kültepe’de ele geçirilen en önemli buluntular nelerdir? Bunların Anadolu tarihi açısından önemlerini açıklayınız.
 • 7. Asurlu tüccarların Anadolu’ya gelmelerinin, Anadolu insanı için en büyük yararı ne olmuştur? Belirtiniz.
 • 8. Obsidien, tapınak, fresko, megaron, höyük, idol ve tablet terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 1. Sfenks, orthostat, potern, fibula, topates, tümülüs, apadana terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 2. Anadolu’da ilk Çağda kurulmuş uygarlıklar ile bunların merkezlerinin adları nelerdir? Söyleyiniz.
 • 3. Hitit mimarisinin temel özelliklerini belirtiniz.
 • 4. Hitit tapınakları hakkında bilgi veriniz.
 • 5. Hitit heykel ve kabartma sanatında en çok işlenen konuların neler olduğunu söyleyiniz.
 • 6. Frigya heykel sanatı hakkında bilgi veriniz.
 • 7. Frigya seramikleri hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Lidyalıların en önemli buluşu nedir? Bu buluşun yararını belirtiniz.
 • 9. Lidya ve Frigya tümülüslerini birbirinden ayıran özellikleri açıklayınız.
 • 10. Urartuların yaşadıkları bölgenin coğrafik ve topografik durumu, Urartu mimarisini nasıl etkilemiştir? Belirtiniz.
 • 11. Urartu maden sanatının gelişmesinin nedenini belirtiniz.
 • 1. Mastaba nedir, Mısır mimarisinin gelişiminde mastabaların rolünü söyleyiniz.
 • 2. Piramitler niçin yapılırdı? Piramitlere örnekler veriniz.
 • 3. Mısır tapınaklarının planlarını söyleyerek örnekler veriniz.
 • 4. Mısır heykelinin konusunu ve kullanılan malzemeyi söyleyiniz.
 • 5. Frontal duruş ne demektir? Bir örnekle açıklayınız.
 • 6. Mısır heykelinde büst yapımının nedenlerini ve sonuçlarını söyleyiniz.
 • 7. Mısır resim sanatının konusunu ve resim sanatında kullanılan malzemeyi söyleyiniz.
 • 8. Mısır kabartmaları hakkında bilgi veriniz.
 • 9. Mezopotamya’da ortaya çıkan mimari türleri ve kullanılan malzemeyi söyleyiniz.
 • 10. Mısır piramitleri ile Mezopotamya’daki zigguratları karşılaştırınız.
 • 11. Sümer heykelinin özelliklerini söyleyerek örnekler veriniz.
 • 12. Sümer kabartmalarının konusunu ve tarihsel açıdan önemini belirtiniz.
 • 1. Anadolu’daki eski Yunan yerleşim merkezlerine örnekler veriniz.
 • 2. Yunanistan’daki Dor istilasından sonra Anadolu’ya hangi gruplar göç etmiştir? Bu grupların Yunan sanatının oluşumundaki etkilerini belirtiniz.
 • 3. Tapınak nedir? Yunan mimarisinde tapınakların hangi plan tipine göre yapıldığını belirtiniz.
 • 4. Dor, iyon ve Korint nizamlarındaki sütun ve sütun başlıklarının farklılıklarını yazınız.
 • 5. Anadolu’da Dor, iyon ve Korint nizamlarında yapılan tapınaklara örnekler veriniz.
 • 6. Yunan tiyatroları hangi bölümlerden oluşur? Anadolu’daki Yunan tiyatrolarına örnekler veriniz.
 • 7. Arkaik Dönem Yunan heykeltıraşlığı hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Klasik Dönemde Yunan heykeltıraşlığında ortaya çıkan en önemli yenilik nedir? Kısaca bilgi veriniz.
 • 9. Klasik Dönem Yunan heykeltıraşlarından Myron ve Phidias’ın yapıtlarına örnek veriniz.
 • 10. Helenistik Dönem Yunan heykeltıraşlığı hakkında bilgi veriniz.
 • 11. Bergama Zeus Sunağı kabartmaları hakkında bilgi veriniz.
 • 12. Romalıların mimariye getirdikleri en önemli yenilik nedir? Kısaca bilgi veriniz.
 • 13. Roma sanatında görülen yapı türleri hakkında bilgi veriniz.
 • 14. Roma tiyatrolarını Yunan tiyatrolarından ayıran en önemli özellik nedir? Söyleyiniz.
 • 15. Roma heykel sanatı hakkında kısaca bilgi veriniz.
 • 16. Roma kabartmalarının konusunu söyleyerek kabartmalara örnekler veriniz.
 • 17. Erken Hristiyan sanatı nedir, nerede ortaya çıkmıştır? Belirtiniz.
 • 18. Kapadokya yöresinin Hristiyan sanatı için önemini söyleyiniz.
 • 19. Bizans sanatının genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 20. Bazilika nedir? Bizanslılar Dönemindeki bazilikalarda hangi bölümler bulunurdu? Belirtiniz.
 • 21. Ayasofya kimler zamanında yapılmıştır? Planı hakkında bilgi veriniz.
 • 22. Bizanslılar Döneminde sivil ve askerî mimari alanında hangi yapı türleri yapılmıştır? Bu yapı türlerini söyleyiniz.
 • 23. Bizans resim sanatının konusunu yazarak resim sanatına örnekler veriniz.
 • 24. Mozaik ve fresko terimlerini tanımlayınız.
 • 13. Sfenks, lahit, avlu, sütun, kolon, obeliks, paye, büst, kabartma, friz, sunak terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 1. Orta Çağ boyunca dinsel düşüncelerin sanatı nasıl etkilediğini açıklayınız.
 • 2. Roman sanatının genel özelliklerini sayınız.
 • 3. Fransa’da Roman tarzında yapılan yapıların hangileri olduğunu söyleyiniz.
 • 4. Pisa Katedrali hakkında bilgi veriniz.
 • 5. Gotik sanatı hangi gelişme ve etkenler sonucu doğmuştur? Belirtiniz.
 • 6. Gotik sanatın genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 7. Paris Notre Dame kilisesi hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Roman ve Gotik mimarisinin farklı yönlerini belirtiniz.
 • 9. Katedral, rozet, payanda, vitray, koro, tonoz, portal, nef, kripta, kemer terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 1. Rönesans nedir? Tanımlayınız.
 • 2. Rönesansı hazırlayan nedenleri söyleyiniz.
 • 3. Rönesans mimarisinin genel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
 • 4. Rönesans mimarisinde görülen yapı türleri nelerdir? Sıralayınız.
 • 5. Rönesans mimarlarından ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 6. Rönesans heykel sanatının genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 7. Rönesans heykeltıraşlarından ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 8. Rönesans resminin genel özelliklerini belirterek ressamların adlarından ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 1. Maniyerizm hangi akıma karşı ve hangi koşullarda ortaya çıkmıştır? Açıklayınız.
 • 2. Maniyerizmin genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 3. El Greco’nun sanat anlayışı ve yapıtlarına örnek veriniz.
 • 4. Barok sanatı hangi akımlara karşı ve hangi koşullarda ortaya çıkmıştır? Belirtiniz.
 • 5. Barok resim sanatının genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 6. Barok resim sanatçıları ve yapıtlarına örnek veriniz.
 • 7. Barok heykel sanatının genel özelliklerini belirtiniz.
 • 8. Barok heykel sanatçıları ve yapıtlarına örnek veriniz.
 • 9. Barok mimarisinin genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 10. Barok mimarlarından Borromini hakkında bilgi vererek yapıtlarına örnek veriniz.
 • 1. Neoklasisizm ne zaman, hangi akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır? Söyleyiniz.
 • 2. Neoklasisizmin heykel, resim ve mimarlık alanındaki önemli sanatçıları ve yapıtları hakkında bilgi veriniz.
 • 3. Romantizm niçin, hangi akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır? Belirtiniz.
 • 4. Romantizmin genel özelliklerini sayınız.
 • 5. Romantik sanatçılardan ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 6. Realizmin genel özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.
 • 7. Realist akımın önemli temsilcileri ve yapıtları hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Empresyonizmin genel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
 • 9. Post empresyonizmin genel özellikleri ve önemli sanatçıları hakkında bilgi veriniz.
 • 10. Fovizmin genel özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.
 • 11. Kübizmin genel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
 • 12. Kübizmin önemli temsilcileri ve önemli yapıtları hakkında bilgi veriniz.
 • 13. Sürrealizmin genel özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.
 • 14. Sürrealist sanatçılar ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 15. Pop art sanatının genel özelliklerini sayınız.

10 Comments

 1. bunun cevabını nerden öğrene biliriz

 2. cevaplar nerde

 3. Cevaplarını nerden bulacağız yazsaydınız ya

  1. Tabi yanında ne istersiniz çay kahve

 4. yok cevapları yazın kafi

 5. ferda ve yaprak

  Ama been bulla madiimki cevabinida yazin biir yerrlerede insaanlar cavaplarini yazsinlar

 6. Cevaplarda olsa iyi olurdu madem sorular yazıldı cevaplara da bir el atsaydınız !

 7. yunanistamdaki dor istilasından sonra anadoluya hangi gruplar göç etmiştir ? bu grupların yunan sanatındaki etkilerini belirtinz lütfen yardım edinnnnnnnnnnn ???

 8. Yeminle bi tuhafsiniz yaa ! Bos soruyu napalim asıl cevaplar lazim.

  Sitede tüm soruların cevabı yer alıyor. Araştırma yapmayı öğrenmiş olursunuz

 9. güzel

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir