Sanat, insanın kendini ifade etme yollarından biridir.

Sanat, biçim yaratır. Biçim verme endişesi bütün sanatlarda ortaktır. Fark, biçim verilen malzemededir. Örneğin; heykel çamurun veya taşın, biçim verilmiş şeklidir. Edebiyat da sözlere biçim verir.

Sanat, belirli bir konu, içerik ve tema taşıyan güzelliktir, kalıcıdır. “Sanat doğanın içindedir. Sanatçı bunu oradan çıkarabilendir.”

Albrecht Dürer