Roman Nedir Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Roman Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, zamana ve kişiye bağlanarak anlatıldığı yapıtlardır.

Konusuna göre psikolojik roman, macera romanı, köy romanı, tarihi roman, egzotik roman, bilim kurgu romanı, biyografik roman; oluşturulduğu edebiyat akımına göre klasik roman, romantik roman, realist roman, natüralist roman gibi değişik isimlerle adlandırılır.
• Olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.
• Kişi sayısı öyküye göre daha fazladır.
• Kahramanlar, bütün yönleriyle tanıtılır.
• Dünya edebiyatında ilk örneğini Gargantua adlı yapıtıyla ortaya koymuştur.
• Don Kişot adlı yapıtıyla Cervantes, dünya edebiyatında modern romanın ilk örneğini vermiştir.
Edebiyatımızda ilk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami
Edebiyatımızda ilk çeviri roman: Telemaque – Yusuf Kâmil Paşa (Fenelon’dan)
Edebiyatımızda ilk edebi roman: İntibah – Namık Kemal
Edebiyatımızda ilk tarihi roman: Cezmi – Namık Kemal
Edebiyatımızda ilk realist roman: Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk roman: Mâi ve Siyah – Halit Ziya
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf
Edebiyatımızda ilk köy romanı: Karabibik – Nabizade Nazım

5/51 rating