Müzik Nedir, Müzik Çeşitleri Nelerdir

Müzik Nedir, Müzik Çeşitleri Nelerdir

- in Halk Bilimi
155
3

Müzik  insan hayatının temel bir olgusudur. Duyu organlarından duygulara süzülür, ruh hâlini etkiler, şekillendirir… Kulak zevkine hitap eden çeşitleriyle, vazgeçilemez yaşamsal bir unsurdur. Müzik, sesler ve çalgılar kullanılarak düzen içinde oluşturulur.

Müziğin kurgusunda tunlar (seslere dair fiziksel özellikler), perdeler (ses kademeleri), dizem (ritim) ve belli bir doku vardır. Müzikte belirgin uyumu sağlayacak olanlar; müzisyenler ve bestecilerdir. Bu insanların müzik becerileri, hayatlarındaki eğitimlerine ve birikimlerine dayanır. Müzik insanları ne kadar iyi yetişirlerse, o kadar iyi müzik üretilir ve seslendirilir. Aksi hâlde yapılacak olan müzik, vasat, pürüzlü, niteliksiz hatta baştan savma olacaktır. Müzik çeşit çeşittir; insanların yaşadığı tüm coğrafi yörelerin değerli kültürel özelliklerini içeren yüzlerce tür müzikten başka, buradan kökler alarak yüzyıllarca sürekli evrimleşen dinsel müzikler, varsıl azınlıkların seçkin müzikleri, büyük devletlerin soylu ve milliyetçi müzikleri, keza çeşitli toplulukların tepkilerini haykıran, Caz, Pop, Role gibi başkaldırıcı müzikleri karşımıza çıkmaktadır. “Müzik”, tarih boyunca sürekli gelişim ve dönüşüm hâlinde, farklı farklı toplumları ve kültürleri belirleyen başlıca simgelerden biri olmuştur. Bugün dünyada, bir çırpıda sayılamayacak kadar çok müzik çeşidi ve müzik alttürleri vardır. Bunların “temel bir sistematik” çerçevesinde sınıflandırılmaları ise, hâlâ daha zor olmaktadır.

Buradaki zorluk, yalnızca ayrı ayrı müzik türlerinin ortak bir sisteme nasıl raptedileceğinin bilinemiyor olması değil, aynı zamanda, “Türk Musikisi” gibi belli bir müzik türünün çeşitli biçemlerinin, nasıl bir “iç tasnife” tâbi tutulacağının da kolaydan başanlamıyor olmasıdır.

Kaynak: Tür Musikisi ve Çokseslilik, Ozan Uğraş Yarman (Yüksek Lisans Tezi)

3 Comments

  1. Bütün müzik türlerini sıralasanız ve kısa kısa açıklamalar yazsanız bence çok daha güzel olurdu.Fakat bu da güzel.

  2. sağol.teşekkürler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir