Müze Çeşitleri Nelerdir

Müze Çeşitleri Nelerdir

- in Nedir

cumali_kizikMüze Çeşitleri Nelerdir, Türkiyedeki Müze Çeşitleri ve Örnekler

Arkeolojik kazılar incelendiğinde insanların kendileri için maddi ve manevi değeri olan çeşitli nesneleri, eserleri eski çağlardan beri biriktirdiği görülür. Müzeler, tüm bu eserleri bir araya getirme ve sergileme isteğiyle doğmuş; zamanla gelişip yenilenerek birçok türe ayrılmıştır.

Müzeler, cinsine, statüsüne, bağlı olduğu kuruma göre vb. sınıflandırılabilir. Ancak en ideal sınıflandırma, müzelerin içerdiği koleksiyonlara göre yapılabilir. Koleksiyonların içerikleri veya nitelikleri, bağlı oldukları kurumlar, hizmet alanları, hizmet ettikleri toplum, koleksiyonlarını sergiledikleri mekânlar ve işlevleri doğrultusunda müzeler çeşitli gruplara ayrılmıştır.

a. Koleksiyonlarına Göre Müzeler

Görsel sanatlar eğitiminin uygulama alanı olmaları açısından koleksiyonlarına göre sınıflandırılan müzeler arkeoloji, sanat, tarih, etnografya vb. müze türlerinden oluşur.

Görsel sanatlar eğitimine hizmet etmemekle birlikte, koleksiyonlarına göre müzeler grubunda doğa tarihi müzeleri, bilim müzeleri, endüstri müzeleri, ekomüzeler, genel müzeler de yer alır.

b. Bağlı Oldukları Kurumlara Göre Müzeler

Devlete bağlı müzeler, belediye müzeleri, askerî müzeler, üniversitelere bağlı müzeler, vakıfların veya kişilerin oluşturduğu özel müzeler bağlı oldukları kurumlara göre müze türlerindendir.

c. Hizmet Alanlarına Göre Müzeler 1. Bölge Müzeleri

Şehir merkezlerinden uzakta bulunan ve sadece bulunduğu bölgeye veya yöreye özgü konularla ilgili olan müzelere bölge müzesi denir. Yeri neresi olursa olsun, şehirden uzakta olan bir müze çoğu kez bölge müzeleri (açık hava müzeleri) olarak tanımlanır. Efes ve Bergama açık hava müzeleri (antik kentler) gibi.

ç. Hizmet Ettikleri Topluma Yönelik Müzeler

Eğitici müzeler, uzmanlık müzeleri ve genel toplum müzeleri bu tür müzelerdendir.

d. Koleksiyonlarını Sergiledikleri Mekânlarına Göre Müzeler

Açık hava müzeleri, anıt müzeler ve müze evler bu sınıflandırmanın arasında yer alır.

e. İşlevlerine Göre Farklı Müzeler

Tek kişilik müzeler, devrim müzeleri ve sanal müzeler işlevleri bakımından farklı müzelerdendir. Tek kişilik müzelere, Atatürk evleri örnek verilebilir. Devrim müzeleri, içinde barındırdıkları nesneler bakımından diğer müzelerden farklıdır. Bu müzelerin koleksiyonlarını devrimi belgeleyen fotoğraflar, maketler, gazeteler, grafikler, afişler oluşturur. Sanal müzeler ise günümüzde her alanda olduğu gibi müze eğitimi alanında da önemli bir yere sahip olan İnternet aracılığıyla ulaştığımız müzelerdir. Müzeye gelemeyen ama eserlere ulaşmak isteyen bireylere sanal ortamda erişim imkânı hazırlar. Bunlara Eczacıbaşı Sanal Müzesi, Selçuk – Efes Müzesi, Ankara ve İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri örnek verilebilir.

2. Halk Müzeleri

Ata hatıralarının canlı örneklerini yansıtan eserlerin sergilendiği halk müzeleri, hem maddi kültür belgelerini barındırması hem de geçmişi yaşanan günlere bağlaması bakımından önemli bir görev üstlenir. Bu müze türüne örnek olarak Safranbolu evleri verilebilir.

3. Toplum Müzeleri

Bir yörenin ve o yöreye bağlı yaşam biçimlerinin sergilendiği müzelerdir. Bursa Cumalıkızık köyünü bu müze türüne örnek olarak verebiliriz.

2 Comments

  1. teşşekür ederiz işime yaradi

  2. çok teşşekürler emeğiniz için.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir