Milli Bayramlar Nelerdir, Özellikleri Nelerdir

Milli Bayramlar Nelerdir, Özellikleri Nelerdir

- in Nedir

Dinî bayramlarımızdan başka milletçe kutladığımız sevinçli günlerimiz, zafer yıldönümlerimiz vardır. Bunlara da milli bayramlar diyoruz. Hepsi millet hayatında önemli bir hadisenin hatırasını yaşatan millî bayramlarımız şunlardır:

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Millî bayramlar millî birlik duygularının işlenmesi ve geliştirilmesi için önemli vesilelerdir. Bu günlerde yapılan merasimler, sadece resmî kurumların ve özellikle okullar ve askeri birliklerin uygulamaları şeklinde kalmamalı, halkın da bu bayramlara iştiraki sağlanmalı, yapılan resmi geçitler, gösteriler millet için birer gurur tablosu halinde düşünülmelidir. Bunlar ortak ruhun şekillendiği ve canlandığı düzenlemelerdir. Bunlar ortak ruhun şekillendiği ve canlandığı düzenlemelerdir. Bunları takip etmek, merasimlere katılmak millî dayanışmanın da bir göstergesidir. Bu günlerde yalnız olmadığımızı hisseder, bizim gibi duyan, düşünen aynı değerler etrafında birleşen insanlarla birlikte olmanın mutluluğumuzu yaşarız. Bayraklarla süslenen ev ve iş yerleri bunun en güzel işareti olarak görülebilir. Bu günlerde ev ve iş yerlerinin bayraklarla süslenmesi ihmal edilmemelidir.

Millî bayramlardan ayrı olarak mahallî kuruluş günlerimiz de önemlidir. Bunlar yaşanılan şehir veya ilçenin düşman işgalinden kurtulduğu günlerdir. Bugünler de her yöre vatandaşları tarafından heyecanla kutlanmalı, günün önemi genç nesillere anlatılmalıdır.

Bunlardan ayrı olarak bir de tarihimizin çok önemli dönüm noktaları vardır: Malazgirt zaferi, İstanbul’un fethi, çeşitli şehirlerimizin fetih günleri, Plevne müdafaası, Çanakkale zaferi vb. Bu günler de mana ve önemine yakışır şekilde ele alınmalı ve kutlanmalıdır.

Ayrıca edebiyat başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında, Türk düşünce hayatında, devlet yapısında önemli yeri olan şahsiyetlerimizin doğum ve ölüm günleri için anma toplantıları düzenlenmelidir. Unutmamalıdır ki milletler yetişdirdikleri büyük evlatları ile varlıklarını sürdürür, geleceğe güvenle bakabilirler.

Bütün bu saydıklarımız bilhassa okullarda ele alınıp işlenmeli, yapılan kutlama merasimlerine mümkün olduğu kadar çok öğrencinin katılması sağlanmalıdır.

Millî varlık ve birliğin böyle günler vasıtası ile nesilden nesile geçtiği gözden uzak tutulmamalıdır.

Millî bayram ve özel günlerimiz dışında 6 Mayıs’ta kutladığımız Hıdrellez günü ve göçerlerin “saya” bayramları, değişik tarihlerde kutlanan “koç katımı”, “gün dönümü” gibi günler kendilerine has kutlama törenlerini ihtiva ederler.

Kaynak: 21 Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz, ( Türk Töresi) Basım Yılı 1997