Makalat Kitabının İçeriği, Konusu

Makalat Kitabının İçeriği, Konusu, Makalat neyi anlatır, eserlerde anlatılan konular nelerdir. Makalat kitabı içeriği ve konusu hakkında kısaca bilgi.

Hacı Bektaş’ın Makalat adında Arapça bir kitabı olduğu bilinmektedir. Bu eserin Yunus Emre’nin çağdaşı Said Emre tarafından yapılmış mensur çevirisiyle Ferahname yazarı Hatiboğlu’nun 1409’da tamamladığı manzum bir çevirisi vardır. Makalat öğretici bir tasavvuf kitabıdır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet adını taşıyan dört kapı ile her kapının kırk makamını; ölüm, zahit, arif, muhip gibi tasavvuf terimlerini, insanın her şeyi kendinde topladığı gerçeğini anlatır.

12 imamın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak gibi Şiiliğin esaslarını savunur. Zahidin ibadetle, dost, hak sohbetiyle meşgul olacağını, sırası gelince ibadetlerin ortadan kalkacağını kabul eden batıni inançlara da yer verir. Hacı Bektaş’ın XVIII yy. dil özelliklerini taşıyan iki sayfalık bir Şathiye’si de vardır. Bektaşiler arasında söylenen Hacı Bektaş. Bektaş mahlaslı şiirler XIII. yy.dan çok sonra meydana gelmiş ve Hacı Bektaş’a mal edilmiştir. Tasavvuf hikmetlerini bir araya getiren farsça Fevaid adlı kitap da çeşitli yerlerden toplanmış ve Hacı Bektaş’a isnat edilmiş eserlerdendir.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa