Ana Sayfa Bilgi Dünyası Leylekler Hakkında Bilgi

Leylekler Hakkında Bilgi

204
0

Leylekler Boyun ve bacakları çok uzun olan kuşlar. Balıkçıllardan farklı olarak boyunlarını kıvırmadan ve öne uzatarak uçarlar. Yalnız hayvansal besinlerle beslenirler, özellikle ilkbaharda yavruların beslenmesinde solucanlar en başta gelir. Yazın genellikle böcekleri tercih ederler. Kutuplar dışında tüm dünyada yaygındırlar. On yedi türü vardır. Türkiye’de bulunan en önemli iki tür beyaz leylek ve siyah leylektir.

Beyaz leyleklerin boyu 110 cm, ağırlığı 4,5 kg kadar olabilmektedir. Uçma tüyleri siyah, bunların dışındaki tüm tüyler beyazdır. Gaga ve ayaklar kırmızıdır. Seyrek ağaçlı sulak alanlar ve bataklıklarda yaşarlar. Evlerin bacalarında ve ağaçlar üzerinde yuva yaparlar. Yuvalarına çok bağlı olan bu kuşlar her yıl aynı yerde yuva kurarlar. En çok 5 tane yumurta bırakırlar. Hem erkek ve hem de dişi kuş kuluçkaya yatar. Yumurtadan en son çıkan zayıf yavru yuvadan atılır. Göçücü bir kuştur. Bazılarının kışı kuluçka bölgesinde geçirdikleri de saptanmıştır. Göç sırasında büyük sürüler oluştururlar. Bazen bu sürülerde 40.000 kadar kuşun bulunduğu gözlenmiştir. Batı Avrupa’da yaşayanlar İspanya ve Fas üzerinden, Doğu Avrupa’da yaşayanlar ise Boğaziçi, Batı Anadolu, Filistin ve Mısır üzerinden uçarak kışlama bölgeleri olan Güney ve Doğu Afrika’ya göç ederler. Bir kısmı ise Batı Afrika’da kışlar. Göç sırasında kesinlikle Akdeniz üzerinden uçmazlar. Bir günde 120-200 km, yol alıp 4.000 m kadar yükseklikten uçabilirler.

Solucan, kurbağa, balık böcek , fare, köstebek, kertenkele ve kuş yavrularını yerler. Besinlerini yürüyerek toplarlar. Yavrularına besini ıslak olarak verirler veya yutaklarında taşıdıkları suyu yavruların ağzına dökerler. Sindirilemeyen kitin gibi kısımlar yumaklar halinde dışarı atılır. Balık pullarını ve kemikleri sindirebilirler. Yetmiş yıl kadar yaşarlar.

Siyah leyleklerin boyu 1 m, ağırlığı 3,5 kg, kadar olabilmektedir. Vücudu tümüyle siyah, yalnız karın kısmı beyazdır. Gaga ve ayaklar erginlerde kırmızı, yavrularda yeşilimsi-gridir. Ormanlarda yaşarlar, özellikle sulak ormanları ve ağaçlı bataklıkları tercih ederler. İnsanlardan kaçarlar. Göçücü bir kuştur. Asyada yaşayanlar Hindis-tanda, Avrupa’da yaşayanlar ise Güney Afrika’da kışlarlar. Besinleri beyaz ley-leklerinkine benzer. Yalnız besinlerinin büyük bir kısmını sudan sağladıklarından su böcekleri, balık ve kurbağalar en önde gelen besinlerdir. Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuşlardandır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here