Lale Devri Osmanlı Sanatı

Lale Devri Osmanlı Sanatı

- in Dersimiz

Osmanlı mimarisi, batılılaşma sürecine “Lale Devri” olarak adlandırılan dönemle girmiştir.

Bu dönemde mimari açıdan belirgin bir batılılaşma gerçekleştirilememiş, özel bir mimari üslup da oluşturulamamıştır. Ancak Osmanlı Devleti, Avrupa kültürüne açılmaya başlamıştır. Matbaa gibi önemli araçlar ülkeye getirilmiştir. Dönemin en ünlü devlet adamları, padişah III. Ahmet ile sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

Bu dönemde Avrupa ile yakın ilişkiler kurulmuştur. Avrupaya giden bazı elçiler, orada gördüklerini İstanbul’da da uygulamak istemişlerdir. Bunun sonucunda İstanbul’da birçok köşk, saray, bahçe, gezi ve eğlence yerleri yapılmıştır. Köşklerin, sarayların bahçeleri, döneme adını veren lalelerle süslenmiştir. Ancak kısa sürede yapılan bu yapıtların çoğu Patrona Halil isyanı ile yakılıp yıkılmıştır.

Bu dönem kasır, köşk, sebil ve çeşme gibi sivil yapılarla dikkati çeker.

Dönemin önemli yapıtlarından bazıları şunlardır:

III. Ahmet Yemiş Odası (1705): Topkapı Sarayı’nda bulunan bu odanın her tarafı tahta üzerine çiçek ve meyve resimleriyle süslenmiştir.

Yapıda, Klasik Osmanlı Döneminin sadeliğinin yerini çok çeşitli süsleme ögeleri almıştır.

Topkapı Sarayı’nın içinde bulunan III. Ahmet Kütüphanesi, Sultan III. Ahmet Çeşmesi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi dönemin diğer önemli yapılarındandır.

Kaynak: Lise Sanat Tarihi 2, Doc. Dr. Mehmet Zeki iBRAHiMGiL

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir