Kültür ve Türk Kültürü

Kültür ve Türk Kültürü

- in Halk Bilimi
121
0

Kültür ve Türk Kültürü

Kültür için iki boyuttan söz etmek mümkündür: nesnel ve öznel boyut. Nesnel anlamda kültür insanları farklılaştıran, bir arada tutan bir birikimdir. Kültür denilence bir çok kavram akla gelmektedir ve bu anlam yoğunluğu kültüre verilen önemi göstermektedir. Herhangi bir konu için birikim anlamından sıyrılırsak kültürün temsil ettiği en büyük varlık olan insanı görürüz. İnsanlar için ayırt edici bir özelliktir kültür. Kültür kendisini dil temelinden alır ve aynı dili konuşmak aynı şeyleri düşünmek şüphesiz kültürü hem oluşturan hem de farklılaştıran eylemdir. Alman filozof Heidegger?e göre ?Dil insanın evidir?. Kültür ise bu evin çatısı, temeli bahçesi kısacası tüm dünyasıdır. Kültür ve dil birbirinden ayrılmaz iki harçtır ve bütünleri insanın bir parçasını oluşturur. Bu parça hayatın her alanında bir yol gösterici, bir yardımcı ve ya koruyucu olmuştur. İnsanlar iletişimi dil kaynaşmayı ise kültür vasıtasıyla yaparlar.

Kültür için diğer bir boyut ise öznel boyuttur. Bu her insanın içinde yaşadığı topluma bıraktığı yansımanın görülebileceği aynadır. Türkler için bu kültür; Türk kültürüdür. Türk kültürü tarihteki bağıyla buraya kadar gelmiş ve Türk toplumunu yansıtan onları birleştiren bir bağ olmuştur. Türkler için Türk kültürü cumhuriyete kadar gelişmiş ve cumhuriyetle beraber yeni bir yapı kazanmıştır. Atatürk?ün kendi ifadesiyle ? Türkiye Cumhuriyeti?nin temeli kültürdür?. Bu açıdan kültür; Türk toplumu için ayrı bir önem teşkil etmekte ve hür yaşam olan cumhuriyetimizin (özgürlüğümüzün) dayanağı olmaktadır. Türk kültürü özgür düşüncenin oluşturduğu Türk diliyle örülmüş ince bir nakıştır. Kültür bir bütünleştirici olfuğu gibi özgür ifadenin bir temsilcisidir de.

Türk kültürü ve Türkçe yaşayışa temel olan ve toplumu anlatan gizli bir yazıdır. Türkçe için büyük emek vermiş olan Mehmet Kaplan ?Kendi milletinin tarih ve kültürlerini öğrenmek isteyen her Türk, bu eserleri anlamak ve onlardan zevk almak için bu dili bilmek zorundadır? diyerek Türk dili ve kültürünün bütünlüğünü ifade etmiştir. Türk kültürü büyük bir yazılı kültürle beraber sözlü kültürle de gelişmiştir. Efsaneler, masallar kültür zenginliğini oluşturmuş ve hayal gücünü beslemiştir.Yok olmadan, büyüyerek bugüne gelmeyi başaran Türk kültürü şimdilerde büyük bir tehlike altındadır çünkü artık ayrılmaz parçası olan Türkçe?yi yitirmektedir. İnsanlar artık aynı dili konuşmaktan, aynı şeyleri düşünmekten uzaklaşmıştır.Emre Kongar?ın ?Konsantremi Bozma? kitabında gösterdiği gibi Türkçe artık bir yanlış kullanım havuzuna dönüşmüştür Türkçe artık Türkçe?ye çevrilmektedir ve sözlü kültürümüz korunmamaktadır. Sözlü kültürümüzün eserleri olan masallar ilk kez ?Az Gittik, Uz Gittik? adı altında Abidin Dino?nun çizimleriyle Peter Naili Bradov tarafından 1958?de Sarbourn Üniversitesi?nde (Fransa) yayımlanmıştır. Burada söz konusu olan bu çalışmanın neden Türkiye?de değil de Fransa?da yayımlandığıdır. Bu bize açıkça göstermektedir ki kültür mirasımızı kaybetmekteyiz.

Türk kültürünü kaybetmek tehlikesine karşı Türk toplumu bir bütün olmalı ve her şey için ihtiyaç duyduğumuz bilinci uyandırmalıyız. Bugün Türk kültürünü korumak ve ondaki güzelliği göstermek için Yaşar Kemal, doğumunun yüzüncü yılında Ahmet Hamdi Tanpınar ve diğer birçok yazarımız büyük eserler vermiş ve toplumun birbirine yabancılaşmasından kaynaklanan kültür tehlikesini her yerde haykırmıştır.Türk kültürünün korunması için yetişmiş büyük şairleri yazarları görmezden gelmek ve hatta onları bu ülkeden çıkartmak yerine onlara sarılmalı ve kültürümüze bağlanmalıyız. Bu bir gerçektir ki; bilinçli toplumlar için çözülmeyecek sorun yoktur ve bu bilinç yakalandığı zaman; Türk kültürü yok olmak gibi bir sorunla asla karşı karşıya kalmayacaktır.

Kaynaklar

 Kaybolan kültür mirasımız. www.araf.net

Kocakaplan, İ. (1983). Kültür ve dil (Mehmet Kaplan). Türk Edebiyatı, 119, 57-59

Kongar, E. Konsantremi Bozma.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir