Konut Nedir? Hukuk da Konut Ne Demek?

Konut nedir, ne demek, sözlük anlamı. Hukuk da konut ne demek, hangi anlamda kullanılır. Bir yerine konut olabilmesi için hangi özellikleri olması gerekir.

Konut: Kişinin barındığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu yer. Konut, öncelikle kişinin veya ailenin güvenlik ve huzur içinde özel yaşantısını sürdürebileceği nitelikte olmalıdır. Bu nedenle Anayasanın konut dokunulmazlığını, temel hak ve özgürlükler arasında saymıştır. 

Ayrıca konut, yaşayanların barınma, sağlık, dinlenme vb ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Eski hukukumuzda bu, meskeni şeri (ikâmete elverişli, mutfak, banyo, tuvalet vb gibi ayrıntıya sahip yer) olarak tanımlanmış, bu niteliklere sahip olmayan yerin konut olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Bugünkü anlamıyla, bir ev, apartman veya en basitinden bir çadır bile konut olabilmektedir. Hukuksal açıdan konut, ikametgahtan farklıdır. Konut, içinde barınılan, ikametgah ise, resmi ve hukuksal işlemlerde aranılan yerdir. Bunlar aynı adres olabileceği gibi, farklı yerler de olabilir. Aynı şekilde, kişiler bir ikametgaha, ancak birden fazla konuta sahip olabilirler. Tüzel kişilerin (şirketler vb) ise, birden fazla ikametgahı olabilir.

Türkiye’de hızla artan nüfus ve ataerkil aile biçiminden (büyük baba, çocuklar ve torunların bir arada yaşadığı aile) çekirdek aile (anne, baba ve çocuk) düzenine geçiş, çarpık sanayileşmenin yarattığı köyden kente göç vb nedenler konut sorununu doğurmuştur. Anayasa devleti, kentlerin özellikleri ve çevre koşullarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak önlemleri almak ve toplu konut girişimlerini desteklemekle görevlendirmiştir. Son yıllarda sayıları artan yapı kooperatifleri bu ihtiyacı karşılamakta, devlet de, kurulan Toplu Konut Fonu ile, bu kooperatiflere kredi imkanı sağlamaktadır. Fona, ithal edilen lüks tüketim mallarının ve yabancı tekel maddelerinin satışından, yurt dışı seyahatler için alınan dövizlerden, çıkarılan devlet tahvillerinin gelirlerinden vb kaynak sağlanmaktadır.