Konut Dokunulmazlığı Nedir? İhlal Edilirse Ne Olur?

Konut dokunulmazlığı nedir kısaca, ne demek, anlamı. Konut dokunulmazlığı anayasanın kaçıncı maddesidir, ihlalinde neler olur

Konut Dokunulmazlığı: Kanunda yazılı usul ve haller dışında konuta girilememesi. Vatandaşların kamu haklarındandır. Konut dokunulmazlığını ihlal, ceza yasamıza göre suçtur.

1982 Anayasası, konut dokunulmazlığını, kişinin hakları arasında saymıştır. Buna göre, kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş yargıç karan olmaksızın, milli güvenlik, kamu düzeni yönünden gecikmesin de sakınca bulunan durumlarda da, yetkili organın emri alınmaksızın, hiç kimsenin konutuna girilemez, eşyalarına el konulamaz.

Ceza yasasının 194. maddesinde yasa koyucu, memurların, görevlerini kötüye kullanarak . veya yasada gösterilen usul ve şartlara uymadan başkalarına ait konut veya eklerine girmeleri veya kişilere ait ticarethaneler, büro gibi özel yerlerin usulsüz olarak araştırılması durumlarında, ağır cezalar öngörmüştür.

Ceza Muhakemeleri Kanunu, bir kimsenin evinde arama yapılabilmesi, eve girilebilmesi için gerekli koşulları gecikmede sakınca bulunan haller (kaçma, suç izlerini ortadan kaldırma, suç üstü) olarak belirtmiştir. Ceza Kanununa göre bir kimsenin evine izinsiz girmek veya çıkılması istendiğinde çıkmamak suçtur. Meskene tecavüz suçu da, konut dokunulmazlığı ilkesinin bir yansımasıdır. 1985’teki Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ile yeni düzenlemeler getirilmiştir.