Konsültasyon Ne Demek?

KONSÜLTASYON. Tıp ve hukuk biliminde kullanılan bir terim.

Hekimin, avukatın bir iş veya hasta hakkında verdiği fikirdir. Hastanın durumu veya hastalığın teşhisi için iki veya daha çok hekim aralarında karşılıklı görüşerek hastalığın teşhis ve tedavi biçimini saptayan ortaklaşa karar verirler. Hukukta, karar vermede yardımcı olmak üzere danışma ve tavsiyeye de konsültasyon denilir.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2741 Sayfa