Konsil Nedir Kısaca Bilgi

Konsil Nedir? Konsil Ne Demek, Konsil Hakkında Kısaca Bilgi; Konsil:  öğreti ve kilise disiplini konularında karar vermek amacıyla, piskoposların toplandığı dinsel kurul

İlk kez, II. yüzyılda İznik’te olmak üzere, on dokuz kez toplanan konsillere kardinal, piskopos ve rahipler katılmış, Hristiyanların dini konulardaki tüm sorunları tartışılmıştır. Konsillere katılan piskoposlara peder sanı verilmiştir.

Konsil, papa tarafından yönetilmiş ve alman kararları papa onaylamıştır. Onaylanan bİr karar, daha sonra hiçbir şekilde değiştirilmemiştir. Kararların yazılı olduğu metinler, külliyatlarda bir araya getirilmiştir.

Hristiyanlardan başka Buddhalarda da, Mö V. yüzyıl İle MS II. yüzyıl arasında altı kez konsil toplanmıştır.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2741