Konsey Nedir Kısaca Bilgi

Konsey nedir, ne demek, konsey hakkında kısaca bilgi.

Konsey. Bazı sorunları konuşup tartışan topluluk. Genellikle konsey, yönetim görevini yerine getirmekle görevlen dirilmiş veya kendi kendisini görevlendirmiş, yetkili kılmış, kişilerden oluşan bir topluluktur. Ulus adına kararlar almaya yetkili olabileceği gibi, uluslararası platformda bağlayıcı olmasa bile yönlendirici, yol gösterici kararlar almaya yetkili konseyler vardır.

Milli Güvenlik Konseyi 12 Eylül 1980′ den başlayarak,önce yürütme ve yasama, daha sonra yalnız yasama yetkisini kullanmış Birleşmiş Milletler’in bir alt kurulu olan Güvenlik Konseyi ise, 1950 yılında Kore Savaşı’na Birleşmiş Milletler birlikleri gönderilmesine karar vermiştir.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2741