Kocaeli’nin Kültürel Özellikleri Kısaca

- in Kültür

Kocaeli’nin Kültürel Özellikleri Nelerdir? Kocaeli ilinin  halk müziği çalgıları, yöresel oyunları, giyim ve kuşuma hakkında bilgi.

Kocaeli’nin Kültürel Özellikleri Hakkında Kısaca Bilgi

Yörede divan, bağlama. cura ve tanbura kullanılmaktadır. Davul, def, darbuka, zil, zilli maşa kaşık başlıca vurmalı sazlardır. Kocaeli’ne çeşitli yörelerden gelenler kendi oyunlarını getirmiş fakat hızlı sanayileşmeye bağlı olarak bunları yaşatamamıştır. Kimi köylerde horon, hora ve karşılamalar, kasap oyunlan, zeybekler ve çerkez oyunları oynanmaktadır.

Giyim-kuşam: İlin nüfus yapısındaki çeşitlilik giyim-kusama da yansımıştır. Kırlık kesimde kadınlar renkli şalvar, desenli basma entari, üç etek, ak yazma ya da “serpme” denen geniş, uçları püsküllü başörtü giymektedir. Erkek giysilerinin baslıcalar ise dizlik, potur va da zıvga. işlik (mintan). aba ve kalpaktır.