Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bireylerden oluştuğunu, sağlıklı olmanın temel koşullarından birinin de temizlik olduğunu biliyorsunuz. “Herkes kapısının önünü temiz tutarsa sokaklar temiz olur.” atasözü toplum olarak temizliğe verilen önemi vurgulamaktadır. Temizlik sağlığa etki eden etmenlerin başında gelir. Hastalıklara karşı korunmada en önemli faktörlerden birisidir. Dışarıdan gelen mikropların ve kirlerin vücuttan uzaklaştırılması işlemine temizlik adı verilir.

Bütün dinler, özellikle temizlikle ilgili kurallar getirmiştir. İslam dini, “Temizlik imandan gelir.” sözü ile temizliğe verilen önemi yüzyıllarca önce belirtmiş, insanların herşeyden önce temizliğe önem vermeleri, temiz olmaları gerektiğini vurgulamıştır.

Temizliğin insan sağlığı ile yakın ilişkisi olduğu için bu kural çok önemlidir. Temiz olmak vücudumuza, sağlığımıza, kendimize, toplumumuza karşı bir görevdir.

Temiz olmakla kişinin kendine olan güveni artar, kendini daha mutlu hisseder. Arkadaşları ve toplum tarafından benimsenir. Okul ve iş yaşamında daha başarılı olur.

Kişisel temizlik vücudun, giysilerin, kullanılan eşyaların temiz olması demektir. Vücut temizliği ise el, yüz, boyun, koltuk altı, saç bakımı ve ayak temizliği anlamındadır. Sağlık açısından her bölgenin temizliği tekniğine uygun yapılmalıdır. Su ve sabun en önemli temizlik araçlarıdır. Temizlik yaparken suyu tutumlu kullanmak gerekir.

Ülkemizin su kaynakları oldukça boldur. Kurulan barajlar sayesinde akarsularımız değerlenmektedir. Yine de suyu yeterince kullanmalı, gereksiz yere su harcanmamalıdır. Çünkü hızla artan nüfusla birlikte temiz su ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.