Kişinin Hakları ve Ödevleri

Nisan 17, 2013 Yorum yok. »

Ders_Notlari

Kişinin Hakları ve Ödevleri

? Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevi Varlığı

Zorla Çalıştırma Yasağı

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

 • Özel Hayatın Gizliliği
 • Konut Dokunulmazlığı
 • Haberleşme Hürriyeti

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

Din ve Vicdan Hürriyeti

Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

Bilim ve Sanat Hürriyeti

Basın ve Yayımla İlgili Hükümler

Basın Hürriyeti

 • Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
 • Basın Araçlarının Korunması
 • Kamu Tüzelkişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı
 • Düzeltme ve Cevap Hakkı

Toplantı Hak ve Hürriyetleri

 • Dernek Kurma Hürriyeti
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

Mülkiyet Hakkı

Hakların Korunması İle İlgili Hükümler

 • Hak Arama Hürriyeti
 • Kanunî Hâkim Güvencesi
 • Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar İspat Hakkı

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması

Benzer Yazılar

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.En az bir cümle oluşturacak şekilde yorum yapın ! Aksi takdirde boş yere yorum yapmış olursunuz*