Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin Hakları ve Ödevleri

- in Dersimiz

Ders_Notlari

Kişinin Hakları ve Ödevleri

? Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevi Varlığı

Zorla Çalıştırma Yasağı

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

 • Özel Hayatın Gizliliği
 • Konut Dokunulmazlığı
 • Haberleşme Hürriyeti

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

Din ve Vicdan Hürriyeti

Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

Bilim ve Sanat Hürriyeti

Basın ve Yayımla İlgili Hükümler

Basın Hürriyeti

 • Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
 • Basın Araçlarının Korunması
 • Kamu Tüzelkişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı
 • Düzeltme ve Cevap Hakkı

Toplantı Hak ve Hürriyetleri

 • Dernek Kurma Hürriyeti
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

Mülkiyet Hakkı

Hakların Korunması İle İlgili Hükümler

 • Hak Arama Hürriyeti
 • Kanunî Hâkim Güvencesi
 • Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar İspat Hakkı

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir