Kırkayak ve Çıyanlar Hakkında Bilgi

Kırkayak ve Çıyanlar Hakkında Bilgi, Kırkayak ve çıyan nedir, nasıl beslenir, özellikleri nelerdir, neleri yer, nerelerde yaşar hakkında bilgi.

Yüz ayaklılar ve bin ayaklılar ayak sayısıyla bilinirler. Diğer adları kırkayaklar ve çıyanlardır.

Bu hayvanların ayakları vücudu oluşturan bir dizi bölüme bağlıdır. Yüz ayaklıların her boğumda bir çift ayağı olurken bin ayaklıların iki çift ayağı olur. Böcekler ve örümcekler gibi dış iskeletleri vardır.

Yüz ayaklı sözcüğü yüz ayağa sahip anlamındadır. Birkaç tür yüz ayaklıda bundan daha fazlası vardır; ancak çoğu daha az ayağa sahiptir. Genç yüz ayaklıların önceleri çok ayağı yoktur; ama büyüdükçe ayaklar çoğalır. Yüz ayaklılar böcekler, tırtıllar ve solucanların izini süren avcılar olduklarından hızlı hareket ederler. Avlarını alt etmek için zehirli ve sivri dişlerini kullanırlar. Bazı tropikal yüz ayaklılar dokunulduğunda nahoş bir ısırıkla karşılık verebilir; ancak çoğu, tamamen zararsızdır.

Bin ayaklı sözcüğü bin ayağa sahip anlamındadır; fakat hiçbirinin 400 ayaktan fazla ayağı yoktur. Hızlı hareket edemezler; ancak ayakları yaprak çöplerinin, seyrek toprağın içinde toprağı kazarak ilerler ve yemek için yumuşak veya çürüyen bitkiler aramaya yetecek gücü sağlar. Ormanlardakiler iyi birer geri dönüştürücüdür; bitkilerin tekrar kullanması için kimyasalları toprağa geri verirler.