Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi

Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi

- in Dersimiz

turklerKarahanlılar Devleti Hakkında Bilgi; Karahanlılar Dönemi ve Karahanlılar Döneminin Özellikleri

KARAHANLI DEVLETİ (840-1212)

? Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri’nin birleşmesi ile Batı Türkistan’da kurulan Karahanlı Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.

Karahanlı Devleti farklı Türk boylarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bu durum boylar federasyonu yapılanmasının açık kanıtıdır.

? İslamiyet; Satuk Buğra Han Döneminde, Karahanlı ülkesine gelen Müslüman din adamlarından öğrenilmiş ve resmî din olarak kabul edilmiştir.

? Satuk Buğra Han, islamiyet’i kabul ettikten sonra Abdulkerim adını almıştır.

? Yusuf Kadir Han Döneminde en gelişmiş zamanını yaşayan devlet, Gazneli saldırıları ve kardeşler arasındaki taht kavgaları nedeniyle ikiye bölünmüştür.

? Doğu Karahanlıları Karahitaylar, Batı Karahanlıları ise Harzemşahlar yıkmıştır.

1. Karahanlıların Önemli Özellikleri

  1. İslamiyet’i benimseyen ilk Türk devletidir.
  2. Türk – İslam kültürünün ve mimarisinin temelini atmışlardır.
  3. Türklerin yoğun olduğu bir coğrafyada devlet kurmaları kimlik kaybı yaşamalarını engellemiştir.
  4. Diğer Türk – islam devletlerinden farklı olarak dönemlerinde Arapça ve Farsça dilleri etkin olmamıştır.
  5. Türk tarihinin düzenli işleyen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır.
  6. Bimarhane adı verilen hastaneler kurmuşlardır.
  7. Tabgaç Buğra Han’ın Semerkant’ta açtığı medreselerde ilk kez burslu eğitim sistemini başlatmışlardır.
  8. Uygur alfabesini kullanan Karahanlılar, resmî dil olarak da Türkçeyi kullanmışlardır.
  9. Ribat adı verilen kervansarayları inşa ederek ticaretin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

Karahanlıların Türklerin yoğun olarak yaşadığı v önemli kültür merkezlerinin bulunduğu topraklar üzt rinde kurulmaları öz benliklerini korumalarında etki olmuştur.

Birçok Türk devletinde İslamiyetle birlikte Türk dilini gelişimi yavaşlamış ve Arapça, Farsça dilleri etkin olmuştur. Oysa Karahanlı Devleti’nde Türkçe her alanda kullanılmıştır. Bunun yanında Karahanlılar eski Türk geleneklerinden birçoğunu devam ettirmişlerdir. Karehanlılar bu özellikleri ile millî bir devlet yapısına sahiptirler