Kadı Burhaneddin Edebi Kişiliği Kısa Özet

Kadı Burhaneddin Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Kadı Burhaneddin Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet bilgi.

Son derece hareketli ve maceralarla dolu yaşamında ilme, şiire, edebiyata yer ayırmayı hiç bir vakit ihmal etmeyen Kadı Burhaneddin, Türkçe şiirlerinin yanında ve aynı güçte Arapça, Farsça şiirler de yazdı. En güzel şiirleri Türkçe olanlar ve «tuyuğ» adını taşıyan, dörtlüklerden oluşan manzumelerdir. Bu arada seçkin gazelleri de bulunmaktadır. Şiirlerinde iki ana tema da aynı güçte göze çarpar. Bir yandan kahramanlık ve savaş teması, öte yandan tümüyle ince ve lirik aşk ürünleri. Dili ve anlatımı Azeri lehçesine yönelikse de, Anadolu lehçesinden pek az farklıdır. Bu arada hece ölçüsüyle öz türkçe manzumeler de kaleme almıştır. Dini ve bilimsel eserleri dışında, asıl ve önemli eserleri, tüm şiirlerini içeren «Divân» ıdır. Bu divan eski ve yeni harflerle basılmıştır.