İstanbuldaki Devlet ve Kamu Binaları

İstanbuldaki Devlet ve Kamu Binaları

- in Kültür

 İstanbuldaki Devlet ve Kamu Binaları; Elçilikler, Hastaneler, Kamu Binaları

Askeri Binalar

Osmanlı döneminde yapılmış ve şehrin önemli binalarını meydana getirerek kente özgünlük katmış olan büyük kamu binalarından, askerî niteliktekiler; Anadolu yakasında Selimiye Kışlası (1825-1827], Çengelköyü’nde Süvari Kışlası (Kuleli Askerî Kışlası, 1861, bugünkü Kuleli Askerî Lisesi], Taksim’de Taşkışla (1849], Bakırköy’de Reşadiye Kışlası, Maçka Silahanesi, Harbiye Kışlası (1863, bugün bir kısmı askerî müzedir] ve Kasımpaşa’daki Bahriye Nezareti’ne ait olan kışlalardır. Şehirde önemli güvenlik binalarından bir grubu da Karakol’lar oluşturur. Bunlar arasında ön tarafında, alınlığında Osmanlı Arması bulunması dolayısıyla halk arasında “Süslü Karakol” olarak adlandırılanlar da vardır.

Karakolların sonunda belirtilmesi gereken bir diğer mekân da cezaevleridir. Simdi otel olan Sultanahmet Cezaevi, bina olarak güzel bir örnek sayılabilir.

Kamu Binaları

Son Osmanlı Bakanlar Kurulu’nun toplandığı, bugün Valilik binası olan “Bâbıali” İstanbul’un en önemli binalardan birisidir. Yine bu anlamda önemli olan Millî Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı binası diyebileceğimiz mekân da bugünkü İstanbul Üniversitesinin girişindeki rektörlük ve fakülte binalarıdır.

Ayrıca İstanbul’da; Sirkeci’de BüyükPostahane (Posta Nezareti, 1909, Mimar Vedat Bey], Galatasaray Postanesi (Şuanda Galatasaray Müzesi], Sultanahmet’te Defter-i Hakanî (bugünkü Tapu Dairesi, Mimar Vedat Bey], Sultanahmet’te Ticaret Mektebi (Ziraat, Ticaret ve Madenler Bakanlığı,1864, bugünkü Marmara Üniversitesi], Haliç Sütlüce Mezhahanesi (1923, Ahmet Burhanettin, bugün Sütlüce Kongre Merkezi], Düyun-ı Umumiye İdaresi Binası (bugünkü Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi, 1897-1899, Mimar Vallaury,], Babıâli’deki Hazine-i Evrak binası (bugün Osmanlı Devlet Arşivi], Sirkeci’de Dördüncü Vakıf Han (1911-1926, Mimar Kemaleddin Bey, günümüzde otele dönüştürülmüştür] önemlidir.

Ayrıca Haydarpaşa (1908, Mimar Otto Ritter ve Helmuth Cunı] ve Sirkeci (1890, Mimar A. Jasmund] Garları da şehrin önemli binaları arasındadır.

İlk Belediye binalarından bugün Beyoğlu Belediyesi’nin kullandığı Altıncı Daire ile Fatih ve Kadıköy Belediyeleri’ne ait olan binalar günümüze ulaşan tarihî kamu binalarındandır.

Tünel

Diğer taraftan eski İstanbul’daki ilk toplu ulaşımın örneği olan Karaköy’den Beyoğlu’na çıkışta çok tercih edilen Tünel’i de zikretmeliyiz. 1871-1876 tarihleri arasında inşa edilen Tünel’in uzunluğu 573 metre olup, 6.60 metre en ve 4.60 metre yüksekliğe sahiptir.

Elçilikler

İstanbul’da kayda değer yapılar grubu içerisinde eski büyükelçilikler de belirtilmelidir. Bunlar arasında Cağaloğlu’nda İran; Beyoğlu’nda Rusya, İngiltere, İsveç, Hollanda, Venedik (İtalya), Almanya ve Fransa elçilik binaları gibi tarihî özelliğe sahip mekânlar bulunur.

Hastaneler

Yine şehrin büyük binalarından hastaneler arasında Haydarpaşa Numune (1846], Gümüşsuyu Askerî Hastanesi (1850], Haydarpaşa Askerî Tıbbiyesi (1903, Mimar Vallaury, günümüzde Marmara Üniversitesi binası], Şişli Etfal Hastanesi (1899], Vakıf Gureba Hastanesi (1845, Mimar Tahir Bey], Zeynep Kâmil Hastanesi (1862], Alman Hastanesi (1853], Avusturya Sankt Georg Hastanesi (18931895], İtalyan Hastanesi (1876], Fransız Pastör Hastanesi (1896], Bulgar Hastanesi (1901-1902], Musevi Hastanesi (Orahayim, 1898, Gabriel Tedesçi], Balıklı Rum Hastanesi (ilk binası 1753] gibi örnekleri sayabiliriz.

Kaynak: İstanbul Şehir ve Kültür / A. Haluk Dursun

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir